ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

Trabzon

13 - Mesleğimi Avrupada Öğreniyorum

 

 

Zubeyde Hanim Kiz Teknik ve Meslek Lisesi

Ümran Kumas Okul müdürü, Ilknue Ergül/alan sefi)

Katılımcı Sayısı;

1.Akış; Bilişim Teknolojileri öğrencilernin hareketliliği katılımcı sayısı: 8+2

2.Akış; Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hareketliliği katılımcı sayısı: 8+2

 

Proje özeti;

Proje, Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri ana okullarında(erken çocukluk eğitimi kurumlarında), Bilişim Teknolojileri alanı , alanlarıyla ilgili konularda yenilikçi yaklaşımları, yerinde izleyerek ve uygulayarak öğrenmelerini içermektedir.

Bu proje kapsamında, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını, girişimcilik ruhu kazanmalarını, aktif vatandaş olarak kültürel etkileşimde bulunmalarını ve nitelikli eleman olarak istihdam olanaklarını arttırmalarını hedeflemekteyiz. Katılımcılar projenin her aşamasında mesleki, kültürel, dil ve pedagojik bakımdan kendilerini geliştirecek ve mesleki paylaşımlarla yeterlilikler kazanacaklardır.Yararlanıcılar gittikleri ülkelerin farklı ırk,dil,dinden milletleri içinde barındıran kültürel özellikleri ve yaşayışları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.Yapılacak kültürel ve sosyal ve içerikli gezilerle ev sahibi ülkenin sosyal ve kültürel yapısını incelemek ve böylece kültür alış verişini sağlamak.Ülkemizi en iyi biçimde temsil etmek ve mesleki yenilikler gerçekleştirmek amacıyla yabancı dil öğrenmenin önemini anlamayı sağlayarak Avrupa vatandaşlığı bilincini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Proje amaçlarımız ve hedeflerimiz, bireylerin öğrenme hareketliliği ana eylemi (Erasmus+,Key Action 1, KA1) altında yer alan amaç ve hedeflerle örtüşmektedir.

Bu proje Almanya’ da,06/04/2015-02/05/2015 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin hareketliliği ve 11/05/2015-06/06/2015 tarihleri arasında Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hareketliliği olarak 2 farklı akışta 4 hafta olarak gerçekleştirilecektir.

 

 

Liseli Ögrenciler Is Basinda

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung