ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

26 - AÇIK KAYNAKLI ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE NITELIKLI İSTIHDAMA YÖNELIK AVRUPA BIRLIĞINDE STAJ

 

 

Erasmus+ Mesleki egitim ögrenici ve personel harektliligi

Proje sahibi kurum: Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Proje numarasi: 2016-1-TR01-KA102-029543

Akisa katilacak kurum: Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Akisa katilacak ögrenci sayisi: 9 (Dokuz)

Süre:  30 NİSAN 2017 – 14 MAYIS 2017 (15 GÜN)

 

PROJENİN AMACI: 

Projenin iktisadî, stratejik, yasal ve etik, mesleki ve kişisel gelişim açılardan pek çok amacı mevcuttur:

Kamu harcamalarında tasarruf, dışa bağımlılığın azaltılması, bilgi toplumunun oluşturulması, iş gücüne nitelikli, rekabetçi ve yenilikçi boyutların kazandırılması, işsizliği azaltmak, ulusal ve uluslararası işbirliğinin sağlanması, rekabetçi ve sürdürülebilir bir piyasa ekonomisinin elde edilmesi, olası siber tehditlere karşı yerli savunma mekanizmalarının geliştirilmesi, iktisadi ve stratejik amaçlarımızdır.

Belirlenen uluslararası standartlara uygun yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğretmek, nitelikli, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek ve istihdamlarını sağlamak, yabancı dil becerilerini geliştirmek, programlama dillerindeki becerileri geliştirmek, mesleki eğitimde daha nitelikli konuma gelmek, mesleki eğitim ve gelişim açısından ele alınan amaçlarımızdır.

Kısa vadede öngörülen kazanımlar olarak, staj eğitiminin sonunda öğrencilerin kazandıkları mesleki gelişimleri tüm hayatlarına sirayet edecektir. Mezuniyetlerinden sonra iş bulma ihtimalleri ve çalışacakları sektör sayısı artacaktır. Yabancı dil bilgileri gelişecektir. Bir anlamda aranan eleman olacaklardır. Bu düşünce ile öğrencilerin özgüvenleri artacaktır. Buna ek olarak, öğrencilerimizin yeni kültürler keşfetmeleri imkânı doğacaktır. Öğretmenlerimiz ise AB ile Türkiye arasında mesleki eğitim arasında bir kıyaslama yapabilecekler, döndüklerinde bu kazanımları meslektaşlarıyla paylaşacaklar ve yeni teknik ve yöntemler geliştirme kabiliyetinde olacaklardır.

Türkiye’nin mesleki eğitiminin AB normlarında yeniden şekillenmesi sağlanacaktır. Bilgisayar programlama eğitiminde ve/veya web tasarımında yeni yöntem, araç ve tekniklerin kullanılarak zenginleşmesi sağlanacaktır. Mesleki eğitimin yurt çapında cazibesi arttırılacaktır. İstihdam oranı yükseltilecek işsizlik düşecektir. Türkiye’de rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkı sağlanacaktır. Açık kaynaklı yazılımların kullanımının teşviki ile kamu harcamalarında tasarruf ve korsan kullanımı azaltmak uzun vadede hedeflenen başlıca kazanımlardır.

 

PROJENİN ÖĞRENİCİLERDEN BEKLENTİLERİ:

Öğretmenlerimizden;

- Ülkemizde açık kaynaklı yazılım geliştirme ortamlarına dair mesleki bilgi ve deneyimlerini, ev sahibi kurumlardan alınacak eğitim, teknik gezi, gözlem, incelemeler sonrası, AB düzeyinde geliştirmeleri,

- Açık kaynaklı yazılım geliştirme alanında teorik ve saha uygulamalarındaki farklı uygulamalar konusunda gözlem ve inceleme yaparak örnek eğitim modelleri geliştirebilmeleri,

- Sahada kullanılan farklı ve verimli olan materyalleri ve araç-gereçleri yerinde görerek ülkemizdekiler ile karşılaştırma becerisi kazanmaları,

- Programlama eğitiminin AB'de nasıl verildiğini öğrenmeleri, yazılım geliştirme araçlarının kullanılmasını öğrenerek pedagojik anlamda bunun öğretimi için materyal ve yöntem geliştirmeleri,

- Avrupa Birliği ülkelerinde bilgisayar yazılımı meslek mensuplarına verilen mesleki eğitimi inceleyerek etkili öğretme yöntem ve tekniklerinin transferini sağlamaları, mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlamaları,

- Farklı ülkenin kültürünü yerinde gözlemlemeleri, AB kültürünü tanımaları,

- Avrupalılık bilinci geliştirmeleri ve meslektaşlarına rol model olmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizden;

- Bilgi düzeyinde, BT dünyasındaki teknolojik yenilikleri öğrenmelerini,

- Beceri düzeyinde, problem çözmeyi, pratik düşünmeyi, etik kurallara riayet etmeyi, zaman tanzimini ve önemini anlamalarını,

- Türkiye’de aldıkları eğitimin uygulamasını bir AB ülkesinde yaparak kendi eksik ve geliştirmeye gerekli yönlerini keşfetmelerini, keşfettikleri bu eksiklikleri gidermenin yollarını bulmalarını,

- Kültürler arasındaki önyargılarını ortadan kaldırmalarını,

- Avrupa ile Türkiye arasındaki faz farkını göz önüne alarak, bir vatandaş olarak kendi üzerine düşen sorumluluğun farkına varmalarını,

- İşin ehli insanlarla birlikte çalışma olanağı bularak kültürler arası iletişim ve yabancı dil (ve dolayısıyla mesleki dil) becerilerini geliştirmelerini,

- Alacakları sertifikalarla mesleki ve kişisel yaşamlarına katkı sağlamalarını,

- Avrupalılık bilinci geliştirmelerini ve arkadaşlarına rol model olmalarını,

- Öz güveni gelişmiş bireyler olmalarını beklemekteyiz.

 

SONUÇ:

“Açık Kaynaklı Özgür Yazılımlar İle Nitelikli İstihdama Yönelik Avrupa Birliğinde Staj” adlı Erasmus+ Projesinin Berlin akışı, planlandığı sürede amaçları ve beklentilerine uygun olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Projemizi yaygınlaştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Projede görev yapan başta öğretmen ve idarecilerimiz olmak üzere, yurtiçi – yurtdışı ortaklarımızın değerli ve saygı değer tüm görevlilerine, proje sahibi Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ekibi Öğretmenleri;

Aslı Fatma CANBAY, Serdar ÇİZİLTEPE ve Cihangir AKMAN

 

 

 

 

 

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung