ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

bilecik

33- Öğrencilerimizin ve Öğretmenlerimizin bilgi ve deneyimlerinin, eğitim ve staj faaliyetleri ile geliştirilmesi.

 

 

Proje Sahibi: Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje No.: 2017- 1- TR01 – KA116-043445

Katılımcı Sayısı: 8

 

 

Avrupa Komisyonu adına, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen bağımsız dış uzmanlar aracılığı ile yapılan inceleme, değerlendirme ve denetleme neticesinde, Türkiyedeki tüm kurumlar içerisinde, mesleki ve teknik eğitim alanında akredite edilecek ilk kurum olarak Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçilmiştir.

Okul Avrupa Komisyonu tarafından 2016 – 2020 döneminde Akredite edilmiş ve desteklenme kararı almıştır..

Proje Çerçevesinde 7 öğrenci ve 1 öğrtemen kurumumuzda 3 hafta süreli staj yapmıştır.

 

1. Personelimize yönelik uygulamalar:

Akreditasyon uygulamalarımız, sadece atölye ve meslek dersleri öğretmenlerini kapsamaktadır.

Akreditasyon sürecini kapsayan stratejik planımızda, 2016 – 2020 dönemini içerisindeki 5 yıllık süreç te, her yıl en az bir grup eğiticimizi, herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke veya farklı ülkelerde mesleki eğitim uygulamasına dahil etmek hedefimiz ve bu hedefimizi uygulama kararlılığımız vurgulanmıştır.

Öğretmenlerimize yönelik Akreditasyon proje uygulaması, 2 şekilde planlanmıştır.

a. Yurtdışındaki (Avrupa Birliği üyesi ülkeler) bir meslek lisesinde, alan öğretmenliği uygulaması.

b. Alanında iş başı eğitimi.

2. Öğrencilerimize yönelik uygulamalar:

Öğrencilerimize yönelik Akreditasyon projesi uygulamaları 3 şekilde planlanmıştır.

a. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki meslek liselerinde okul stajı uygulaması,

b. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sanayi kuruluşları veya fabrikalarda, sanayi stajı uygulaması,

c. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sanayi kuruluşları/fabrikalarda, işbaşı eğitimi/gözlem uygulaması.

3. A.B. Ülkelerinden okulumuza gelecek öğrenci / öğretmen kafilelerine yönelik uygulamalar:

Akreditasyon projesi kapsamında, Avrupa Birliğine üye ülkelerden de okulumuza eğitici/öğrenci grupları gelecektir.

Okulumuzda staj projesi uygulamak isteyen öğrenci grupları veya mesleki eğitim almak isteyen eğitici grupları/ STK grupları, tıpkı bizim yaptığımız gibi, hazırladıkları projelerini kendi Ulusal Ajanslarına sunacaklar, projeleri kabul edildiği takdirde okulumuza gelecekler ve uygulamalarını bizim desteğimiz ile gerçekleştireceklerdir.

Projmiz 2 aşamalıdır.

A- Öğrenci stajlarımız;

Okulumuz Makine Teknolojileri alanında mesleki eğitim almakta olan 6 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen, Metal Teknolojileri alanında, mesleki eğitim alan 6 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında mesleki eğitim alan 6 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen kapsamaktadır.

Katılımcılarımızın tamamı, proje süresince 3' er haftalık dönemler halinde Metal ve Makine Teknolojileri grupları Almanya , Elektrik-Elektronik grubu Portekiz' de teorik ve uygulamalı eğitim yapacak, mesleki deneyim kazanacaklardır.

Projemiz, her 2 ülkede de 2' şer ortaklı olarak planlanmıştır. Her ülkede 1 ortak staj eğitimi, diğer ortak da grubun yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiştir.

Projenin uygulanması halinde öğrencilerimiz ilk mesleki deneyimlerini, Avrupa da aynı meslekten diğer öğrenciler ve meslek eğitmenlerinden kazanacaklardır. Bu kazanım, mesleki gelişimleri açısından faydalı olacaktır. Öğrencilerimizin, kendi alanlarında aldıkları meslek eğitiminin AB boyutunu yerinde ve yaşayarak görmeleri, mesleki tecrübelerini, bilgi ve becerilerini arttıracak, modern donanımlarla çalışabilme, farklı eğitim metotları ile öğrenme yetileri güçlendirilecektir.

Ayrıca, öğrenciler mezun olduklarında kendi alanları ile ilgili sektörlerin nitelikli iş gücü talebi karşılama sürecinde, iş gücü sektörüne yeni bir canlılık getirecek, alanlarında, ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi sağlanacak, sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerin aldığı eğitimin Avrupa düzeyinde yeterliliklerinin tanınması, AB uygulamalarının sistemimize transfer edilmesine yardımcı olunacaktır.

B- Öğretmen eğitimlerimiz;

Okulumuzda görevli meslek öğretmenleri, “ Öğrenci stajlarında uygulanan iş güvenliği eğitimlerinin incelenmesi “ başlığı altında, endüstri kuruluşlarında/meslek okullarında 2 hafta süre ile işbaşı eğitim alacak, gözlem ve inceleme yapacaklardır. Meslek eğitimine 5 meslek öğretmenimiz katılacaktır. Eğitimler Portekiz de gerçekleştirilecektir.

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung