ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

GÖNEN/ BALIKESIR

39- Avrupa'da Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 

 

 

Proje Sahibi: Balıkesir Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje No.: 2018- 1- TR01 – KA102 - 055184

Katılımcı Sayısı: 10

 

 

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların sosyalleşmesi ve toplumla kaynaşmasındaki başarı, çocuklara sunulan kaynaştırma eğitim uygulamalarının kalitesi ve uygulama başarısıyla doğrudan ilgilidir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Erken Çocukluk Eğitiminde çocukların davranış gelişimleri için kritik bir dönemdir. Bu Kritik gelişim dönemlerinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimlerinin başarıyla gerçekleşmesi, çocukların ileriki yaşamlarında, değişik öğrenme becerilerinin gelişiminde pozitif etki yapmakta ve yeni öğrenmeleri kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları 1983 yılında yürürlüğe giren kanunla başlamış, 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında oluşturulan “Kaynaştırma Uygulamaları Sistemi” yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de konuya ilişkin gelişmiş bir yasal altyapı bulunmasına rağmen okullarda kaynaştırma eğitimi istenen düzeyde uygulanmadığı görülmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin okul öncesi dönemde eğitime başlamaları onların gelişimsel yetersizliklerinin erken yaşlarda desteklenmesini sağlar. Okul öncesi eğitim, özel gereksinime sahip çocuğun büyüme ve gelişmesinde anlamlı farklılıklar yaratması bakımından oldukça önemlidir. Bu erken yıllardaki eğitim, çocukların duyuşsal, bilişsel, psikomotor gelişimini hızlandırıp, davranış problemlerini azaltmaktadır. Kaynaştırma eğitiminin çocuklara olumlu katkısı ancak iyi bir hazırlık süreci, planlama ve uygulama ile mümkün olmaktadır.

Projeyle katılımcıların, özel eğitimde çocukları yetersizlik türüne göre “tanıma, tanıtma, uygulanacak etkinlikler, uygun etkinlikler, uygun araç-gereçler, uygun yeni etkinlikler” konusunda staj yaparak uygulanan kaynaştırma eğitimini tanıma, geliştirme ve uygulama becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Avrupa’da başarılı uygulanan kaynaştırma eğitiminin uygulama şeklini ve sonuçlarını görüp okulumuza transfer edip uygulayarak bölgemiz ve ülkemizde bu eğitim uygulamalarındaki kalite ve başarıyı yaygınlaştırmak, elde edilen gözlem, bilgi ve uygulama deneyimlerini aktarmaları amaçlanmaktadır.

Staj ile Avrupa’nın kültürünü yakından tanıyan, AB standartlarında iş deneyimi kazanan bilgi ve deneyim edinen sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye meslek elemanları yetişecek

Zeynep Odabaşı, öğrenci anaokulu stajı değerlendirmesi

Avrupa'da Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları Öğrenci Stajı

Hayatındaki en büyük şanslarından biri yolunun ARDA ve ekibiyle kesişmesi, bunun için sende %100 açık ve gönüllümüsün?

ARDA BERATUNG & BiLDUNG ve Gönen MTAL ortaklığında yürütülen “Avrupa'da Okul Öncesi Stajı, Dr. Susam Dündar Işık ARDA'nın Çalışma Prensibi

Dr.Kemal Işık, ARDA BERATUNG & BiLDUNG , proje Koordinatörü

ARDA BERATUNG & BiLDUNG ve Gönen MTAL ortaklığında yürütülen “Avrupa'da Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları Öğrenci Stajı” projesi başaralı bir şekilde tamamlandı

Ecrin Çulcu, öğrenci anaokulu stajı değerlendirmesi

İlyada Şenel, öğrenci anaokulu stajı değerlendirmesi

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung