ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

49- Makİnede Teknolojİ Kullanım staji (MATEKUS)

Proje Sahibi: 3

Proje No.: 2019-1-TR01-KA102-063327

 

Katılımcı Sayısı: 24

 

 

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere Dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesi toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerden biri olarak

görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin, üretim ve hizmet yöntemlerindeki değişmelerin iş üzerinde yaratığı pozitif etki nedeniyle işgücü piyasasında işgücü talebi de değişmekte iş yaşamında çok hızlı değişen yöntem ve teknolojileri verimli şekilde kullanabilecek yüksek nitelikli işgücüne olan gereksinim giderek artmaktadır. Trabzon’daki dezavantajlı gruplar odaklı işgücü piyasası analizine göre öne çıkan bulgulara göre,Trabzon genelinde işyerlerinin yüzde 38’i eleman temininde güçlük çekmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çeken sektörlerin başında konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri gelmektedir.Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetini yüzde 52 ile imalat sanayi ve yüzde 47 ile eğitim sektörü takip etmektedir. İmalat sanayisini doğrudan ilgilendiren makine ve otomasyon alanında bilgi deneyimine sahip ara eleman ihtiyacı duyulmaktadır. Okulumuzun stratejik planındaki ana hedeflerinden biri, kaliteli ve donanımlı bir mesleki eğitimle , sektörün ihtiyaçlarına uygun, istihdam edilebilir öğrenciler yetiştirmektir. Projemizde ,okulumuzun hedeflediği diğer bir konuda mesleki eğitim kalitesine ulaşması için Avrupa hareketliliği sağlama ve uluslararası ortaklıklar kurma ihtiyacından hazırlanmıştır. Okulumuzda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği makine teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojisi alanlarına yönelik hazırlanan projemiz, katılımcılarımıza modern donanımlı atölyelerde staj yapma ve istihdam edilebilirliklerini artırma fırsatı verecektir. Okulumuzda mesleki eğitim verilen 2 alanda, sektör ve alan öğretmenlerince belirlenen 2+2 modülde iki hafta süreyle öğrencilerimizin staj yapması planlanmıştır. Öğrencilerimize staj faaliyetinde uygulama ve eğitim aldırmayı planladığımız modüller ,ardışık kontrol sistemlerinin temellerini oluşturmaktadır. Yapılacak uygulamalarda CNC Programlama ve PLC Sistemlerinin Kullanımı konularında gerekli yeterlilikleri kazanmaları sağlanacaktır. Kendi alanlarında ,ancak birbirlerini tamamlayan modüllerde eğitim alarak staj faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir.Makine bakımlarını ve programlamaları nı il dışından eleman getirerek yüksek meblağlarla çözmeye çalışan firmaların sorunlarını da çözmede yardımcı olacak konulardır.Bu konularda eğitim alan öğrenciler kendilerini üst seviyede yetiştirmiş olacaklardır. Proje kapsamında okulumuzdan 5+5=10 ar kişilik 2 grup halinde ve farklı zamanlarda kendi alanlarıyla ilgili toplam 20 katılımcı öğrenci (bu öğrencilerimizden makine teknolojisi alanında okuyan 1 kaynaştırma öğrencisi de dahildir) ve 4 refakatçi öğretmen Almanya'nın Berlin şehrinde büyük ölçekli bir işletme ve eğitim kurumu olan TÜV Rheinland'da ve ARDA Beratung & Beratung GmbH kurumunun organize ettiği staj programına katılarak kendilerini geliştireceklerdir.Projemizde hazırlık faaliyetleri, katılımcıların seçimi ,toplantılar, seyahat planlaması, hazırlık ziyaretleri, konaklanacak yerlerin belirlenmesi, yaygınlaştırma ve nihai raporun Ulusal Ajansa sunulması gibi ana faaliyetler proje yürütme ekibimizin planlaması ile okulumuzca yürütülecektir.

Yürütülecek her faaliyette katılımcılara da görev ve sorumluluklar verilerek , proje yönetiminde aktif rol almaları sağlanacaktır. Böylece katılımcıların proje yönetiminde de tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.Okulumuz , Makine Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak bu sektörlere vasıflı eleman yetiştirmeyi, bölgemizdeki işsizlik oranlarını bir nebzede olsa düşürerek mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini , kurum kapasitesini ve kalitesini geliştirmeyi ,teknolojik altyapımızı güçlendirmeyi ve uluslararasılaşmayı hedeflemekteyiz. Bu alanlarımızda yapacak olduğumuz staj çalışması tecrübelerini ve işbirliklerini ilerleyen yıllarda diğer alanlarımızı da katarak, proje çıktılarımızın daha etkili ve sürdürülebilir olması sağlanacaktır.

 

 

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung