ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

Denetimli Serbestlik

Proje No.: 2019-1-TR-01-KA104-065412

 

DS müdürlükleri bu görevleri yerine getirmek amacıyla, gerektiği durumlarda üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Dünyada ve Tükiye'de değişen koşullar her geçen gün suç oranlarının artmasına, suç niteliklerinin

farklılaşmasına, suçlu profilinin değişmesine neden olmaktadır. İç savaş sonucu oluşan mülteci krizinden kaynaklanan göç hareketleri, Suriye'nin komşu olduğu ülkeleri; çoğunlukla da Türkiye'yi

etkilemiştir. Her geçen gün sayıları artmakta olan göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin, göç ettikleri şehirlerde uyum sorunları yaşadıkları ve gerek sosyo-kültürel, gerekse sosyo-ekonomik

değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Bu durum, suç işlemiş olan mültecilerle ilgili çalışma alanları yaratmıştır. Türkiye'deki denetimli serbestlik hizmetleri, farklı sosyal ve kültürel yapılar, dil

sorunları vb. sebepler nedeniyle; göçmen suçlular ele alınırken ve onların rehabilite edilme süreçlerinde bazı zorluklara yol açmaktadır. Ayrıca, denetimli serbestlik hizmeti personelinin baş

etmesi gereken ikinci bir sorun, suç işleyen mülteci/sığınmacı sayısıdır (özellikle uyuşturucu kullanımı, soygun ve göçmen kaçakçılığı sebebiyle).  Toplam 15 kişinin katıldığı bir akış şeklinde gerçekleşmesi planlanmıştır. Edindikleri bilgileri eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanmasında ve yönetilmesinde, infaz yönetim ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerinde kullanacaklardır. Hareketliliğe katılan 15 denetim personeli (psikologlar, sosyal hizmet uzmanları,

öğretmenler ve diğer denetim memurları ile yetişkin eğitimi düzenlemekten sorumlu 1'er yönetici). Katılımcıların kazanımları ve yetkinlikleri göçmenlerle/mültecilerle çalışan ve onların tekrar suç işlememesini amaç

edinen denetim personelinin motivasyonunu arttıracaktır. Bu artış eğitim sürecinde ayrımcılıği azaltma, suça karışmış mültecilerin/göçmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde belirleme, onlara

daha iyi hizmet verebilmek için iletişim ağlarının farkına varılması gibi konularda edinilecek bilgiler ile

sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung