ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

qualıfıed vocatıonal hıgh school

 

 

 

57- Qualified Vocational High School is Possible with my European Internship

Proje No: 2020-1-TR01-KA102-085477

Proje Sahibi : Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Katılımcı Sayısı: 12

 

 

 

 

Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa Stajımla Mümkün

Dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesi toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında gelişmiş ülkeler başta olmak üzere anahtar faktörlerden biri olarak görülmektedir. Batman MTAL olarak mesleki eğitimde gelişmeye yönelik hedeflerimiz; öğrencilerimizi eğitim verdiğimiz alanlara ilişkin endüstri dallarında kullanılan yeni teknolojileri kullanabilecek şekilde nitelikli meslek elamanı olarak donatmak ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak, öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerine yönelik kalifikasyonlarını ve mesleki bilgilerini alanlarındaki gelişmeler ışığında güncel tutmak ve öğrencilerimize bölgemizin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri kazandırmaktır. Projemiz ile yurt dışındaki mesleki eğitim kurumlarıyla eğitim odaklı işbirlikleri kurmak suretiyle uluslararası standartlarda mesleki eğitim verecek, kurum çalışanlarımızın yönetim becerilerini geliştirecek ve kalite standartlarımızı daha da ileriye taşıyacağız. 

 Projemiz 01.09.2020 ile 28.02.2021 tarihleri arasında 18 ay sürecek olup okulumuz, Avrupa hareketlilik faaliyetleri kapsamında Dicle kalkınma ajansının (1,6 milyon TL) hibesi ile donatılan Kimya teknolojisi alanından 5 kişi 21 mart-10 nisan 2021 ve 5 kişi 16 mayıs-5 haziran 2021 de Almanya Berlin'de TUV Rheinland anlaştığı saygın kurumlarda ve 5 kişi 3-23 ekim 2021 de Portekiz’deki Labminho-Lab. deki işletmelerde toplam 15 öğrenci 2 yedek (kaynaştırma öğrencisi seçilecek) olmak üzere 3 haftalık staj 9.00-15.00 saatleri arasında 6 saat eğitim yapılacaktır. “Suların Analiz Parametreleri ve Teknikleri” konusunda staj faaliyetlerine katılacaktır. Bu stajlar ile; içme ve kullanma sularının duyusal, fiziksel, kimyasal, radyolojik ve mikrobiyolojik analiz parametreleri ile ilgili mesleki bilgi ve beceriler geliştirecek öğrencilerimize suyun özellikleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiler verildiğinde; su analiz parametrelerini duyusal, fiziksel, kimyasal, radyolojik ve mikrobiyolojik yönden, mevzuata ve standartlara göre numune analiz sonuçlarına göre suların mikrobiyolojik parametrelerini değerlendirebileceklerdir. Her akışta 1, toplam 3 refakatçi alan öğretmeni görevlendirilecektir. Öğrencilerimiz Almanya'nın Berlin şehrinde büyük ölçekli bir işletme ve eğitim kurumu olan TÜV Rheinland'da ve ARDA Beratung & Beratung GmbH kurumunun ve Portekiz'deki büyük bir işletme olan Labminho-Lab. ve Bragamob'un organize ettiği staj programına katılarak kendilerini geliştireceklerdir. 

 Personellerimiz için ise mesleki inovasyon yaklaşımların öğrenilmesi, kalite ve standartlarımızı Avrupa seviyesine getirecektir. Bu anlamda personelimizi, daha fazla inovatif gelişmeye ulaşılması hedeflenmiştir. İnovasyon ve yenilikçi çalışmalar, girişimcilik, Avrupa teknolojisi ve sanayisinin gelişmesinde katkısı büyüktür. Bu seviyeye ulaşmak için iş başı gözlem ve yerinde uygulama yapmak önemli bir ihtiyacı gün yüzüne çıkarmıştır. Personel hareketliliğinden ilki 28 Mart -10 Nisan 2021, ikinci hareketlik ise 25 Nisan-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında olacaktır. Özellikle daha önce Erasmus+ harekliliklerine katılmayan bölümler ve kalkınma ajansı hibesinden faydalanan bölümler olan alan öğretmenlerimizden (4 Kimya, 2 Mobilya, 2 Bilişim Teknolojisi bölümü öğretmeni) toplam 4+4 toplam 8 kişi asil 2 yedek olmak üzere Almanya’daki TUV – Rheinland Akademi kurumunun anlaştığı, çapında tanınan Bayer - Schering AG, Berlin Chemie AG, Bundesanstallt für Materialforschung und -prüfung ve diğer devlet ve özel kurumlarla "Mesleki inovasyon ve yenilikçi mesleki yaklaşımların öğrenilmesi"konusunda iş başı gözlem olarak gerçekleştireceğimiz ve ARDA Beratung & Beratung GmbH kurumunun organize ettiği eğitim faaliyetimiz: 6 saat şeklinde olacak program 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 

 Proje katılımcı öğretmen ve öğrenciler belirlenmiş kriterlerde şeffaf ve demokratik bir şekilde 5 kişilik tarafsız bir komisyonca seçilecektir. 

 Projemizin mesleki kazanımlarının yanı sıra, hareketliliklere katılan öğretmen ve öğrencilerimiz, yabancı dilin önemine, çok kültürlülüğe ve AB değerlerine yönelik farkındalık kazanacak; özgüvenleri ve çalışma motivasyonlarında artış olacaktır. Yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla birlikte bölgemizdeki diğer mesleki eğitim kurumlarıyla işbirliği kurularak, bu kurumlarında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve bölge endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirmeye yönelik adımlar atılacak; AB değerlerine yönelik bölgesel farkındalık yaratılacaktır. 

 Kimya sektöründe vasıflı eleman yetiştirmeyi, bölgemizdeki işsizlik oranlarını düşürerek mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini , İnovasyon ve yenilikçi mesleki çalışmayı artırmayı, kurum kapasitesini ve kalitesini geliştirmeyi, teknolojik altyapımızı güçlendirmeyi ve uluslararasılaşmayı hedeflemekteyiz.Bu staj çalışması ve iş başı gözlem ile tecrübelerini ve işbirliklerini ilerleyen yıllarda diğer alanlarımızı da katarak, proje çıktılarımızın daha etkili ve sürdürülebilir olması sağlanacaktır.

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung