ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

51- İstihdam Güneşi

Okulumuz Bolu ilinde 1960 yılından beri öğrencilerine Mesleki ve Teknik Eğitim vermektedir. İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi olarak; öğrencilerimize başarılı bir çalışma hayatı sunabilmek için meslek alanları ile ilgili yenilik ve değişimleri yakından takip etmekteyiz. Güneş Enerjisi Geleceğin enerjisi olduğu gibi geleceğinde İstihdam alanıdır. İŞKUR 2018 yılı verilerine göre; önümüzdeki 10 yılda en faza ihtiyaç duyulacak mesleklerin başında Güneş Enerji Sistemleri Teknik Personeli gelmektedir. Okulumuz 2019-2023 stratejik hedeflerimizden biri, AB projelerine önem vermek ve Öğretmen ve öğrencilerimizin kendi alanlarında Ulusötesi işbirliği ağı kurmlarını desteklemektir. Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında kurumumuz bünyesinde kurulan Proje Yönetim Ekibi yaptığı toplantıda; 2019-2023 stratejik planımız, Türkiye Ulusal Ajansının çalışmaları, Erasmus+ fırsatları ve AB 2020 hedefleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve Okulumuzun Avrupa Hareketlilik ve işbirliği konusundaki temel ihtiyaçları ve hedefleri belirlenmiştir. Okulumuz Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Öğrencilerinin, AB'de GES alanında staj çalışması yapması uygun bulunmuştur. Kişi Başına düşen kurulu Güneş Enerji santrali (Kişi Başına 516Watt) Dünya da birinci sırada yer alan Almanya da, Öğrencilerimize staj ve beceri imkanı sunulması, alan öğrencilerinin BİLGİ-BECERİ-YETERLİLİK kazanmalarına ve alanda İSTİHDAM edilmelerine katkı sağlamak temel hedefimizdir. Okul Temelli Öğrenme ve Etkin bir iş temelli öğrenmeyi birleştiren nitelikli bir faaliyet ile; Katılımcı bireylerin ve Kurumumuzun Uluslararasılaşma ve iş piyasasında ki sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak, GES alanında mesleki eğitimler yapmak ve mesleki bilgi ve beceriyi arttırmak, GES alanında ki inovatif çalışmaları yerinde görmek ve iyi uygulamaları transfer etmek, Okulumuzda ve paydaş kurumlarda GES konusunda farkındalığı arttırmak, Yabancı dil öğrenimini geliştirmek, Avrupa kurumları ile işbirliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmeye imkan sağlamak, Öğretmenlerimizin GES konusunda bilgi-becerilerini mesleki yeterliliklerini arttırmak, Okulumuzun ulus ötesi işbirliği ağını genişletmek. Yeni projeler için çıkış noktası olmak, Avrupa kültürünün tanınması ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi, AB ortak müfredat hedefine yönelik kazanımlar elde edilmesi projemezin temel hedefleridir. Katılımcılarımız; Okulumuz Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanında öğrenim görmekte olan alan Öğrencilerimizden oluşacaktır. Proje çalışmalarında görevlendirilecek personelimiz(Refekatçi) ise Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında görev yapmakta olan Teknik Öğretmenlerdir. Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanında eğitim öğretim görmekte olan 12 öğrenci ve Öğrencilerimizin çalışmalarına refakat edecek olan 2 Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmeni katılımcı grubumuzu oluşturacaktır. Hareketlilik faaliyeti; AB ülkelerinde yapılacak staj çalışmalarından oluşmaktadır. Proje hareketlililğimiz 24 Mayıs 2020-06 Haziran 2020 tarihleri arasında Almanya/Berlin Peter Lenne Schule kurumuna olacaktır. Proje katılımcı Öğrenci ve Refekatçi Öğretmenlerimiz Almanya/Berlin yapacakları 2 haftalık staj/eğitim faaliyeti ile; Güneş enerji sistemleri hakkında bilgi-beceri- yeterliliklerini arttıracaklardır. Katılımcılarımız; bu hareketlilik faaliyeti ile Küçük-Orta-Büyük çaplı Santrallerin kurulumu,işletilmesi,onarımı ve arızaların giderilmesine yönelik kazanımlar elde edeceklerdir. Ayrıca Güneş enerji sistemleri atölye ve laboratuvarları hakkında bilgileri artacak ve bu kazanımlarını kurumuza uyarlayarak katılımcı olmayan öğrencilerimizin eğitiminde de kullanılacaktır. AB de Güneş enerji sistemleri ile ilgili çalışma ortamlarını görecek ve bu çalışmalara katılma fırsatı bulacaklardır. Proje faaliyetlerimizin etkisini en yüksek seviyeye cıkarmak, yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası alanlarda farkındalık yaratmak ve proje çıktılarımızdan faydalanacak kişi ve kurum sayılarını olabildiğince arttırabilmek için Yaygınlaştırma faaliyeterine büyük önem vereceğiz.Yaygınlaştırma, projemizin kabul edilmesiyle ile başlayacak ve proje bitiminden sonrada devam edecektir. Yaygınlaştırma, katılımcılarımız ile birlikte yapılacaktır. Toplantı, seminer, reklam araçları, sosyal medya kullanımı ve dergi çıkarma çalışmaları yapılacaktır. Projemizin Uzun vadede, Teknoloji tarnasferi ve kuruma entegre edilmesi, yenilikçi yaklaşımların kurumumuzda uygulanması, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi-beceri-yeterliliğe sahip teknik elemanların iş piyasasına kazandırılması, inovasyonel düşünmenin kurum kültürüne yerleşmesi, ulus ötesi işbirliği ağının kurulması ve yeni projeler için çıkış noktası olmasının sağlanması gibi kazanımları olacaktır.

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung