ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür

Proje Numarasi: 2021-2-PL01-KA210-SCH-PL01-000048902 

Kordünator: Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa (Poland) 

 

Proje Partnerleri: 

  • Mehmet Akif Ersoy Primary School (Türkiye)
  • ARDA Beratung & Bildung GmbH (Germany)
  • Lar D. Pedro V (Portugal)

 

Projenin Hedefleri
Bu proje ile eğitimin bir parçası olan sosyal sorumluluk görevi kapsamında küçük yaşlardan itibaren geri dönüşüm ve çevre bilincini geliştirmek istiyoruz. Kaynakları bilinçli kullanmanın önemi ve atık malzemelerin nasıl değerlendirilebileceği konusunda da farkındalık yaratmak istiyoruz. Projemizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ile gelecek nesillerimiz kaynak kıtlığından daha az zarar görecek ve gelecek nesiller daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olacaktır. Uygulama: Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız? Ağırlıklı olarak ortak okullarda atık malzemeleri kullanarak geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için öğrencilere yönelik etkinlikler yapılacaktır. Örneğin defile, oyunculuk, müzik aletleri yapımı, kumsalda plastik toplama, tiyatro, kutu ayırma, geri dönüşüm tesisini ziyaret etme, resim çerçeveleme, atölye çalışmaları, eko-robotlar ve oyuncak evler inşa etme, posterler ve afişler. Bunun dışında bir proje logomuz, bir Facebook sayfamız, bir web sitemiz ve ayrıca bir eTwinning projemiz olacak.

Beklenen Sonuçlar
Projemizin hayata geçmesiyle birlikte gelecekte atık ayrıştırmanın önemini anlayan bilinçli bir nesil bekliyoruz. Bu farkındalığın bir sonucu olarak canlılar için daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratılmaktadır. Geri dönüşüm bir yaşam biçimi haline geliyor. Kirlilik ve hastalık azalacak, dünyada yaşam
uzatılacaktır. Başarı duygusu gelişecek ve uluslararasılaşma yolunda bir adım atılacaktır.

ÖĞRENME ÖĞRETME EĞİTİM FAALİYETİ   BERLİN /ALMANYA 

ARDA Beratung & Bildung tarafından verilen eğitimin ardından:
- Öğretmenler ve öğrenciler çevre bilincini etkili bir şekilde geliştirdiler.
- Öğretmenlerin özgüvenleri ve coşkuları artarak doğayı ve çevreyi öğrendiler
- Diğer kültürlere karşı önyargılar azaldı ve yeni dostluklar gelişti.
- Öğretmenler eğitimde öğrencilerin dikkatini çekmek için proje, oyun ve drama temelli yaklaşımları kullanarak ilgi çekici öğretim yöntemlerini kullandılar.

ÖĞRENME ÖĞRETME EĞİTİM FAALİYETİ   AYDIN ​​/ TÜRKİYE 

Öğrenciler atık yoluyla çevreye etkileri konusunda farkındalık kazandılar ve kirliliği azaltmanın yollarını buldular. Bu artan çevre bilinci, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin geri dönüşümün önemini fark etmelerini ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerini sağladı.

ÖĞRENME ÖĞRETME EĞİTİM FAALİYETİ    BRAGA / PORTEKİZ 

Sadece yerel kirliliğe değil, gezegenimizdeki kirliliğe de daha duyarlı olan öğrenci ve öğretmenler, iklim değişikliği ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi. Yabancı dil farkındalıkları artmış olup, yeni dil öğretmek isteyen öğrencilerin, farklı kültür ve milletlere saygılı, aktif dünya vatandaşı olacak, eleştirel düşünebilen, sorun çözebilen, problem çözebilen insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlanmıştır. 21. yüzyıl becerilerine sahip, aktif, yeniliklere açık ve üretken olun.

ÖĞRENME ÖĞRETME EĞİTİM FAALİYETİ     CZESTOCHOWA / POLANYA

Öğretmen ve öğrenciler atık malzemelerden kaynaklanan çevre kirliliği, geri dönüşüm süreçleri ve kirliliği azaltma yolları hakkında bilgi aldı. Ayrıca atık malzemelerin yeniden kullanılması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılıp bertaraf edilmesinin ekonomik yönleri konusunda aldıkları eğitimlerde daha titiz davranacaklardır.

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung