ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

KA2- Stratejik ortaklık projesi

 “Gençlere Yapay Zeka Eğitimi”

Proje Sahibi: Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

Proje No.:  2020-3-TR01-KA205-097360

Katılımcı  Kurum ve Ülkeler: ARDA Beratung & Bildung GmbH (ARDA) -Almanya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Türkiye,  Zihin Haritası Derneği - Türkiye,  NeOvity  (İsveç)

 (İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi) Erasmus+ Youth Program KA2 Strategic Partners to the multi- beneficiary project 

 

 

Projenin Amacı ve Önemi

Teknoloji ve Yapay Zeka’daki gelişmeler toplumu değiştirir. Eğer teknolojinin gelişmesine ayak uyduramaz ve onu üretemez ise o toplum dijital bozulma içinde hep kullanıcı olmaya ve tüketiciliğe devam eder.

Toplumların buna karşı reaksiyonu ise teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmaktır. Her konuda oyun kuran, kurgulayan ve yaratıcı çözümler üreten toplumlar, erken evrede bu çözümleri gençlerine sunarlar.

Bu proje, Yapay Zeka okuryazarlığına yönelik altyapının, kaynakların (kitap, portal vb.) ve liselerde Yapay Zeka müfredatlarının üretilmesine katkı sağlayacaktır.

Hedef kitlesi ve hedefler

Bu proje, yeni nesil Yapay Zeka liderlerine ilham vermeyi ve gençlere (15-30 yaş grubuna) Yapay Zeka yeteneklerine duyulan ihtiyacı karşılayacak bilgi, beceri ve etik düşünmeyi öğretmeyi hedeflemektedir.

Özel hedefler

1.Liselerde Yapay Zeka öğretimi için ulusal yönergeler geliştirmek

2.Bu yönergelerin hazırlanmasında, okullar, üniversiteler, STK’lar ile işbirliği yapmak

3.Yurtdışından edinilecek iyi örnekler sayesinde gençlerin Yapay Zeka ile ilgili pratik yapmaları için uygulama araçlarını geliştirmek

4.Programlama temellerini oluşturacak ders içeriklerini güncellemek kılavuzlar hazırlamak ve Yapay Zeka inovasyonuna katkı sağlayacak metot ve teknikleri müfredatlara koymak

5.Lise öğretmenleri için seçilmiş bir Yapay Zeka kaynak dizini geliştirmek

6.Lisede uygulanacak bu yapının ilk ve ortaokullara uyarlamasının yapılması için yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktır

Katılımcıların Kazanımları

Proje sonunda katılımcılara Yapay Zeka sistemlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını görebilecek eleştirel bir yaklaşıma sahip olacaklardır

Katılımcılar, her teknolojide olduğu gibi Yapay Zeka’nın sınırlarını ve yapabileceklerini görecek, alternatif teknolojileri araştırmak için motivasyon kazanacaklardır

Yapay Zeka büyük veri (big data), IoT (nesnelerin interneti), bulut bilişim ve internet teknolojilerinden faydalanır. Bu nedenle proje kapsamına Yapay Zeka ile ilintili bu teknolojilerde eğitimlerimize dahil edilmiştir

Bu kadar farklı konun bir arada katılımcıya verilmesi onun gelecek teknolojilerindeki yaratım ve hayal gücünü besleyecektir

Proje Eğitimlerinin İçeriği

Projemizde planlanan Yapay Zeka Eğitimleri (550 başvuru yapıldı, 120 kişi seçildi. 135 saatlik eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 20 genç, Almanya ve İsveç’te yapay zekâ etkinliklerine katılacak. )

Yazılım dili (Python Programlama Dili)

Algoritma ve Programlama

İleri İnternet Teknolojileri

Matematik (Lineer Cebir ve Nümerik Analiz), İstatistik (Temel İstatistik, Olasılık Teorisi, Sıralama, Sınıflandırma, Kümeleme Teknikleri),

Veri Analizi

Yapay Zeka

Makine Öğrenmesi

Derin Öğrenme

Python ile Makine ve Derin Öğrenme gibi dersleri kapsayacaktır.

Faaliyetler

Açılış toplantısı (Temmuz 2021Türkiye)

2. Toplantı (Eylül 2021Almanya)

Yerel Eğitimlerin Başlaması (Ekim 2021 Türkiye)

Almanya Hareketliliği (Nisan 2022 Almanya)

3. Toplantı(Eylül 2022 İsveç)

İsveç Hareketliliği(Ekim 2022 İsveç)

Kapanış Toplantısı(Kasım 2022 Türkiye)

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung