ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

ERASMUS+ KA202 StrateJİK ORTAKLIK PROJESİ

E - ÖĞRENME PLATFORMU

 

devami icin buton'a tıklayınız 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN UYGULANABİLİR BİR MÜFREDAT OLUŞTURMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ

pROJE nO: 2017-1-TR01-KA202-045736

 

 

 

Proje Koordinatörü:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 
Proje ortakları:

ARDA BERATUNG & BILDUNG GmbH
NOVO MESTO SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTESİ
FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA İNŞAATI
WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

 

 

project linkleri: 

 

MEPOHS

 

facebook

 

twitter

 

instagram

 

 

 

Projenin İçerikleri

İş sağlığı ve güvenliği, Avrupa Birliği'nin sosyal politikalarındaki en önemli ve tartışılan başlıklardan biridir. İş kazalarının sayısı 1994 yılına kadar azalmasına rağmen, kaza sayısı hala yüksektir. Bazı üye devletlerde ve bazı sektörlerde kaza sayısında artış hala hızla devam etmektedir. Bu durum, üye devletlerde çalışma hayatı aktörlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili toplum direktiflerinde yer alan korumacı yaklaşımı tam olarak benimseyemediklerini ve anlayamadıklarını göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği'nin sosyal politikalarındaki temel başlıklardan biri olmuştur. Bu vaka, mesleki eğitim ve müfredat eğitim müfredatlarında ortak eğitim içeriğinin oluşmasını ve bilincin ve bilinç düzeyinin artırılmasını zorunlu kılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği eğitim programında ortak müfredat oluşturulması, AB genelinde eğitim ve öğretim birliğini koruyacaktır..

 

PROJENİN HEDEFLERİ

Bu programda, iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren öğretim elemanlarının karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve ortak öğretim eğitimi müfredatının oluşturulması bu alandaki AB kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim veren öğretim elemanlarının mesleki yeterlilikleri güçlendirilecek, beceri ve bilgi birikimine sahip olacak, beceri ve bilgi birikimiyle işgücüne kazandırılacak ve iş kazalarında azalma sağlanacaktır. Proje ortakları tarafından yerel düzeyde yapılacak bilgilendirme toplantıları, işgücü piyasasının iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekmesini sağlayacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Ayrıca, projenin alt hedeflerinden biri, sığınmacı ve mültecilerin güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmasının önlenebilmesi için bilincin oluşturulması ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık içermesidir.

 

Hedef Gruplar

Proje kapsamında oluşturulacak müfredatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için hedef kitle seçimi belli kriterlere göre yapılmıştır. Proje'nin yürütülmesi ve sürdürebilirliği için, akademisyenler, Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği Programına giren kurslara ve aşağıdaki şartlar çerçevesinde iş güvenliği uzmanlığı üzerine bir belgeye sahip Gaziantep'teki stajyerlere girerler. Hedef grup, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliktir.

a) Eğiticilerin pedagojik formasyon veya eğitim belgesine sahip olması;

1) En az beş yıl (A) sınıfı mesleki güvenlik uzmanlığı sertifikasına sahip olan Sınıf (A) iş güvenliği uzmanları,

2) En az on yıl mesleki deneyime sahip ve iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora sahibi mühendisler, mimarlar veya teknik personeller,

3)Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, uzman yardım süresi, en az on yıl çalışmış olan fakülte mezunları dahil,

4) Müfettiş yardımcısı da dahil olmak üzere Bakanlıkta ve ilgili kurumlarda en az on yıl hizmet veren müfettişler,

5) Uzman yardımcısı süresi de dahil olmak üzere en az on yıl hizmet veren iş ve sosyal güvenlik eğitimi uzmanları,

b) Komisyon tarafından belirlenen öğretim programına göre üniversitelerde en az dört yarıyıl verdiklerini belgeleyen öğretim elemanları ve bu belgeler Genel Müdürlük tarafından uygun görülmekte; Hukuk fakültesi mezunları ve doktorlar, mühendisler, mimarlar, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, teknik öğretmenler. Genel hedef grupların sayısı, belirtilen kritere sahip yaklaşık 30 kişidir..

 

 

2017-1-TR01-KA202-045736 nolu bu proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin güncellenecek mesleki eğitim müfredatı ile eğitilmesi, yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve mevcut yaptırımların işlevsellik kazanması, muhtemel maddi ve manevi kayıpların azalması hedeflenmektedir. Bu amaçla ülkelerin genel durumu analiz edilmiş ve bir ihtiyaç analizi raporu oluşturulmuştur. İhtiyaç analizi ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki genel durumunu ortaya koymaktadır. Genel durumun belirlenebilmesi için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Genel ülke raporları ve anket çalışması sonucu elde edilecek çıktıların çalışanların, dolaylı olarak da toplumun refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir. 

 

12 Nisan 2018 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirilen ilk toplantı'da Türkiye ve Almanya yanında diğer proje ortakları Slovakya, Polonya ve İspanya temsilcileri ile görüşüldü. Arda olarak yaptığımız sunumda anket sonuçları ve Almanya'daki mevcut müfredat konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bir sonraki toplantı ise Arda Beratung & Bildung ev sahipliğinde 10.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleşti.

 

 

Gaziantep/ Türkiye

Kick-off Meeting

 

 

 

13- 14 Nisan 2018 

Berlİn/ ALMANYA

İKİNCİ ULUSLARARASI PROJE TOPLANTISI

06 - 07

Eylül 2018

Łódź/ PolANya

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI PROJE TOPLANTISI

 

13-14 Aralik 2018

Slovenya

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI PROJEKT TOPLANTISI
 

28- 29  Mart  2019

ispanya

Beşinci Uluslarası Proje Toplantısı

01- 02 Temmuz 2019

Türkiye’nin ilk ve tek İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki AB projesi olan Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğündeki “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” isimli projeye T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da destek verdi. 

 

devami icin buton'a tiklayiniz 

2. uluslar arasi proje toplantisi berlin/almanya

2. uluslar arasi proje toplantisi berlin/almanya

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” isimli projenin ikinci ulus ötesi toplantısı Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi. Ev sahipliğini proje ortaklarından Arda Beratung&Bildung’un üstlendiği projenin diğer ulus ötesi proje ortaklarıda yer alıyor.

 

İkinci Ulus ötesi toplantı kapsamında Berlin’de düzenlenen ikinci toplantının ardından ekip, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla organize edilen teknik gezilere katıldı. Teknik geziler King Cars GmbH Nord ve Berlin Beuth University of Applied Sciences’ a düzenlendi. Teknik geziyle ilgili olarak GAÜN proje ekibi; “Özellikle üniversiteye gerçekleştirilen teknik gezi projeye katkıları açısından büyük önem arzediyor. Üniversite’nin iş sağlığı ve güvenliği sertifika programı ve okutulan dersleri hakkında verilen bilgiler bir önceki teknik geziden daha çok fayda sağladı” diye eklediler

 

3.uluslar arasi  proje toplantisi 13-14 aralik 2018 polonya-lodz'da

4.uluslar arasi  proje toplantisi 28-29 mart 2019 slovenya'da Gerçekleşecektir

5.uluslar arasi  proje toplantisi 01-02 Temmuz 2019 Ispanyada'da GerçekleştİrİLDİ

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung