ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

KA205 - Stratejık ortaklık projesı

Uyum (Harmony - Understand Youth, Understand Matters) (İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi)  

 

Proje Sahibi: T.C. Antalya Valiliği Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - Türkiye

 

Proje No.: 2019-3- TR01 – KA205-080194

 

Katılımcı  Kurum ve Ülkeler:  ARDA Beratung & Bildung GmbH (ARDA) - Almanya,  Antalya Klinik Psikoloji Enstitüsü -Türkiye , Antalya İl Sağlik Müdürlüğü - Türkiye, Municipio de Lousada - Portekiz

 

 

ÖNCELİKLER VE KONULAR
 
-Yatay: Sosyal İçerme
-Gençlik: Gençlerin katılımını, bağlanmayı ve güçlendirmeyi teşvik etmek, gençlik çalışmalarının kalitesini yükseltmek, yeniliğini ve tanınmasını teşvik etmek
 
AKTİVİTE PLANI: Uluslararası Toplantı:  Açılış toplantısı, ara dönem toplantısı, son toplantı
 
Öğrenme Öğretim Eğitim Etkinliği: UYUM eğitimi (genç istismarını anlama ve önleme),  Gençlere yönelik cinsel istismar farkındalık eğitimi
 
Etkinlikler: Türkiye'de UYUM Entegrasyon Günü
 
Fikri Çıktılar: UYUM araç kutusu ve UYUM rehberi
 
PROJE SIRASINDA VE TAMAMLANAN BEKLENTİLER VE SONUÇLAR
*Toplumla bütünleşmekten çekinen istismara uğrayan gençlerin sayısında azalma
*Cinsel istismar alanında nitelikli genç işçi sayısı arttı
*Travma konusunda bilgili yaklaşım ve materyallerle ilgili kaynaklara katılan gençlerin, gençlik çalışanlarının ve ilgili paydaşların sayısı artırıldı
* Artan sayıda gençlik çalışanı, istismara uğramış gençlerin zor davranışlarını tanıyacaktır
*İstismara uğrayan gençlerle ilgili hizmet sunumunun kalitesini iyileştirdi
*Genç çalışanların yetkinliklerini geliştirmeleri için bir eğitim kursu düzenlenecektir
*Gençlerin cinsel istismar konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim kursu düzenlenecektir
*İşçi için "istismar edilen gençlerin yeniden entegrasyon sürecini kullanmak" için bir Toolbox oluşturulacak
*Gençler için “cinsel istismara uğrayan bir gencin ne yapması gerektiği” konusunda bir kılavuz hazırlanacak
* Türkiye'de 1 Entegrasyon günü düzenlenecektir
*4 Bülten hazırlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılacaktır
*3 Olağan toplantı organize edilecektir (başlangıç, ara ve final toplantısı)
*3 Toplantı ara raporu hazırlanacaktır
*1 proje raporu hazırlanacaktır

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung