ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

türkiye - Almanya - İtalya -  Yunanİstan - Romanya

KA2 PROJESI: Yeteneğİnle engelİnİ aş

 

 

 

 

Proje Sahibi: Edirne  Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye

 

Proje No.: 2018- 1- TR01 – KA204-058728

 

Katılımcı  Kurum ve Ülkeler: 

 

ARDA Beratung & Bildung GmbH (ARDA) - Almanya,

 

International Institute of Applied Psychology and Human Sciences

associazione culturale- Italya,

 

Syllogos Ekpaidefsis Kal Anaptixis Atomon Me Idikes Angkes-  Yunanistan,

 

SC Psihoforworld- Romanya

 

(İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi)

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre;

 

Türkiye'de engelli bireylerin nüfusa oranı % 13,45, Marmara Bölgesi'nde ise % 14,59'dur.

Türkiye'de engelli nüfusun % 61,8'i 23 yaş ve üzerindedir.

Engelli bireylerin % 41,6'sı okuma yazma bilmemektedir.

% 96,69'u sunulan eğitim fırsatları konusunda umutsuzdur.

% 25,6'sı eğitim fırsatlarında artış beklemektedir.

 

Bu nedenle, bu projemiz aracılığıyla engelli yetişkinler için eğitim fırsatları yaratmayı hedeflemekteyiz. Kurumumuzda 861'i yetişkin olmak üzere 2780 özel gereksinimli öğrenci bulunmaktadır. Projenin hedef grubu ise, özel gereksinimli yetişkinlerdir. Bir eğitim kurumu olarak, yetişkin engelli bireyleri kendilerine özel açılan seramik, atletizm, müzik, ses eğitimi, örgü, takı tasarımı, halk oyunları ve dokuma gibi kurslara yönlendirmekteyiz. Özel gereksinimli yetişkinler, bilgi edinme, el becerilerini geliştirme ya da meslek edinme amacıyla kurslara katılmaktadırlar. Bu noktada onları en uygun kursa yerleştirmek çok önemlidir çünkü kurslar onları hayata hazırlayacak ve bir noktada kendilerinin ve ailelerinin hayatlarının kalitesini belirleyecektir. Bu nedenle, bu proje ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak en uygun kursa yerleştirmek için bir ölçme aracı geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu araçla, özel gereksinimli yetişkinlerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfedecekler, öz-farkındalıkları, öz yeterlikleri ve özgüvenleri artacak ve yaşamdan aldıkları doyum yükselecektir.

 

Projenin tüm ortakları, özel gereksinimli yetişkinlerle ilgilenen kurumlardır. Romanya'dan SC Psihoforworld engelli yetişkinler için işbirliği ve iletişim faaliyetleri geliştirmekte, spor etkinlikleri, eğlenceli aktiviteler, tiyatro ve sanat terapileri uygulamakta ve engelli yetişkinler ile engelli olmayan yetişkinler arasında dostluk, iletişim ve işbirliği kurarak ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

İtalya'dan IIAPHS'ın kadrosu psikoloji, sosyal bilimler, sosyal psikoloji, psikometri ve kültürel psikoloji alanlarında uzmanlardan oluşmaktadır. Yetenek modelleri oluşturulması konusunda uzmanlığa sahiplerdir. Uzman grupları zeka analizi ve yetenek modelleri üzerine bir çalışma yürütmektedirler.

Yunanistan Engelli Eğitim ve Gelişimi Derneği, bilgisayar, muhasebe, dil eğitimi vb. kurslar düzenlemektedir. Ayrıca, engelli yetişkinlere istihdam sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Dernek, kursiyerlere ve ailelerine danışmanlık ve psikolojik destek, sosyalleşme ve eğitim programları, pedagojik programlar, bilgisayar ve muhasebe kursları, aile ekonomisi programları, jimnastik ve atletizm programları, eğlence ve yaratıcı uğraş imkanları sunmaktadır.

Almanya'dan ARDA yönetim, elektrik, iş güvenliği, engelli bakımı ve engelli insanların eğitimi, gıda hazırlama gibi sertifikalı kurslar düzenlemekte ve çok çeşitli alanlarda katkı sağlamaktadır. Engellilerin eğitimi ve kapsayıcı eğitim de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 50'den fazla başarıyla tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Ayrıca, "Engelli Eğitiminde Kullanılan Yöntem, Materyal ve Tekniklerin Araştırılması", "Kapsayıcı Eğitimde Rolü Değişen Eğitmenler" adlı Erasmus projelerini başarıyla tamamlamışlardır.

 

Proje süresince 4 adet proje yönetimi toplantısı yapılacaktır. Türkiye'de yapılacak ilk uluslararası proje yönetimi toplantısı projenin ikinci ayında yapılacaktır. Bu bir tanışma ve tanıtım toplantısı olacak ve projenin zaman çizelgesi oluşturulacaktır. İkinci toplantı Yunanistan'da, üçüncü ise İtalya'da yapılacaktır. Bu toplantıların hedefi, envanter uygulaması sürecini koordine etmektir. Son proje yönetimi toplantısı, projenin ve ölçeğin yaygınlaştırma faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak için Almanya'da yapılacaktır.

 

5 katılımcı ülkeden 20 psikolojik danışman, özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim uzmanları ile 5 öğrenim ve eğitim faaliyeti düzenlenecektir. Bu toplantılar sırasıyla Almanya, İtalya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerde, bir ölçeğin nasıl geliştirileceğini öğrenecek, özel eğitim kurumlarında gözlemler ve toplantılar yapacak, ölçek geliştirmek için çalıştaylar yapacağız.

Projemizin fikri çıktısı İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Almanca, Yunanca ve Romen dillerinde uluslararası bir ölçme aracı olacaktır. Envanterin geçerlilik, güvenilirlik ve uygulanabilirliğini değerlendirmek için ön test, son test ve anket uygulamaları ve istatistiksel analizler kullanılacaktır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, özel gereksinimli yetişkinlerin eğitimleri alanında inovasyon ve farkındalık yaratmak ise projenin nihai hedefidir.

acilis toplantisi, edİrne / türkİye, 14-16 hazİran 2019

öğrenme ve uygulama hareketliliği, bolonya / ITALya, 17-21 haziran 2019

öğrenme ve uygulama hareketliliği, kavala / yunanistan, 22.-26. temmuz 2019

öğrenme ve uygulama hareketliliği, berlin / almanya, 26.-30. ağustos 2019

İKİNCİ ULUSLARARASI PROJE TOPLANTISI, 30. Eylül -  2. ekim 2019 kavala yunanistan

KISA SÜRELI öğrenme ve uygulama hareketliliği, braila / romanya, 14.-18. ekim

KISA SÜRELIöğrenme ve uygulama hareketliliği, berlin Almanya, 30.07/03.082021

Kısa süreli öğrenme ve uygulama hareketliliği, Edirne / türkiye , 14 - 14- 18.09.2021

Üçüncü Uluslararsı proje TOPLANTI, EDirne, türkiye  20-22.10.2021

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung