ORGANISATION ID: E10155895 / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895 / PIC: 934226983
 

Hakkımızda

ARDA BERATUNG & BILDUNG HAKKINDA GENEL BİLGİLER

SONSUZ OLASILIKLARLA GÜVENLİ BİR YAŞAM ve BAŞARIYA AÇILAN KAPINIZ: ARDA Beratung & Bildung

 

 

ARDA Beratung & Bildung GmbH Hakkında
 

 • ARDA Beratung & Bildung; 2010 yılından beri eğitim alanında ve Erasmus Projeleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

 

 • Alman Ulusal Ajansı tarafından 1. Ocak 2015 yılında valide edilerek, EasmusPlus KA1, KA2 ve KA3 Projelerinin uygulanmasında, direk çalışma partneri olmaya hak kananmıştir.

 

 • Idari Kadrosunda Almanya`da doktora yapmış; Avrupa`nın değişik ülkelerinde çalışmış 3 Akdemisyen Türk bulunmaktadır.

 

 • ARDA göçmen kökenli Avrupalı bir firma olarak; insan, güven, eğitim ve başarı merkezlidir.

 

 • ARDA’nın çalışan kadrosu, tecrübeli ve eğitimli uzmanlar olarak, her zaman yaptığı işin toplumsal ve vicdani sorumluluğunu taşır ve gücünü kendisine duyulan güvenden almaktadı​r.

 

 

 

​Örnek Projeler:

 

ARDA kurum olarak 100`e yakın akış ve 50`nin üzerinde projeye ev sahipliği yapmış bir kurum olmakla birlikte asağıdaki projeler ARDA için öne çıkan örnek gösterilecek projelerdir:

 

 • ARDA Beratung & Bildung T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Teknik Genel Müdürlüğü ve ARDA Beratung & Bildung konsorsiyumunda  gerçekleştirilen 2014-1-TR01-KA102-000765 numaralı  ''Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE)''  projesinin yüksek hizmet ve kalitesiyle direk uygulama partneri olarak çok başarılı şekilde tamamlamıştır. Milli Egitim Bakanlığı ile çalışıldı ve Bakanlık tarafından önerildi...

 

 • "Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE)'' Projesi son yılların en büyük bütçeli ve katılımcı sayısı en fazla (260 öğretmen) öğretmen hareketlilik projesidir. Bu proje çerçevesinde ARDA Beratung & Bildung Türkiye'nin 22 ilinden 159 öğretmeni Berlin'de güçlü Alman ortakları ile birlikte 32 gün süresince meslek içi eğitime tabi tutmuştur.

 

 • ARDA Beratung & Bildung, 28.-29.06.2016 tarihleri arasında Avrupa Birliği ülkelerinden Ulusal Ajans, bakanlık, okullar ve şirket temsilcilerinin, katılmış olduğu 250 uluslararası kuruluş’un, "İşe dayalı öğrenme 2020", üçüncü Avrupa Gözlemeleme Konferansı’ında  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Berlin'de yürüttüğü "Hayat Boyu Beceri Eğitimi" projesi Avrupa çapında ‘’EN İYİ UYGULANAN PROJELERDEN - BEST PRACTICE PROJECT’’ biri seçilmiştir. (http://www.net-wbl.eu/wp-content/uploads/2016/04/Workshop descriptions_BER_June-2016.pdf)--> 1.Buton)

 

 • Yürütücü kurum olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Tükiye Ulusal Ajansı arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde, 2015-1-TR01-KA202-022634 numarali ''E-Learning Platform for Medical Informatics To Improve Vocational And ICT Practice (E-MEDIVIP)'' isimli Türkiye, Almanya ve İspanya ortaklığında gerçekleştirilen STRATEJIK ORTAKLIK PROJESİNİN (KA-202) proje ortağı olarak ARDA Beratung & Bildung GmbH, Modul 5 ve 6’nın anket, fikri çıktıları, Almanca, İngilizce ve Türkçe ders  sunumları ve seslendirmesini başarıyla hazırlayarak, projeyi tamamlamıştır. (http://emedivip.com/--> 2.Buton)  --- Sakarya ve Bilecik Üniversiteleri önerdi...

 

 • Bunun yanında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve diğer uluslar arası 6 üniversite ortağıyla birlikte ’’2017- 1- TR01 – KA202-045736 numaralı "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları icin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma" başlıklı stratejik ortaklık projesinin (KA2) Almanya ortağı olarak projenin başarılıyla tamamlanmasına değerli katkılar sunmuştur. Gaziantep Üniversitesi önerdi...

 

 • Almaya Kalkınma Bakanlığının Türkiye`de  yasayan mülteci ve dezavantajli Türk gençleri için yapmış olduğu "Türk Alman İş Birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB)" kapsaminda ARDA Beratung und Bildung kurumu her iki ülkeyi ve eğitim sistemlerini çok iyi tanimasindan dolayı "Expert Kurum" olarak projenin başından sonuna kadar yer alarak TOVAK (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı) tarafından hazırlatılmış olan ders modullerinin T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Dairesi tarafından tanıtılmasıyla birlikte, her iki ülke arasında çalışmalarda köprü görevi üstlenmiştir.---T. C.  Milli Egitim Bakanlığı ve Almanya Kalkınma Bakanlığını ve TOVAK ile örnek proje yürüttü..

 

 • ARDA, Türkiye`de gelen yüzlerce öğretmen, mühendis, akademisyen ve sivil toplum kuruluş temsilcilerine kurs, meslek içi eğitim, seminer, Job Shudowing ve iş başı gözlem gibi alanlarda eğitim ve yine yüzlerce meslek eğitimi alan öğrenciye güçlü Alman ortakları ile staj imkanları sunmuştur.

 

 • Bununla birlilkte ARDA aynı şekilde Türkiye'deki güçlü işveren kurumlarla Alman öğrencilere staj imkanları sağlamak için tüm gayreti ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ARDA BERATUNG & BILDUNG İLE ÇALIŞMANIZ IÇIN 6 SEBEP:

 

 

ARDA Beratung & Bildung ...

 

...çalışma partnerlerini ekonomik, siyasi ve bilimsel olarak iş yaşamına başarılı uyum konusunda bilgilendirmekte, şirketlerin veya kişilerin ihtiyaç ve pazara yönelik taleplerinin karşılanmasında, meslek eğitiminde kazandığı tecrübeleri aktararak, katkı sağlamaktadır. Her türlü ayrımcılıktan uzak bir yaklaşımla, insanların iş piyasasına uyum sürecini şekillendirmeyi ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı kendisine misyon edinen ARDA, işverenlerin ihtiyacı olan nitelikli elemanların iş piyasasına etkin bir şekilde katılmalarını, başarılı girişimlerin ve projelerin anahtarı olarak görmektedir.

 

...insanlar arası farklılıkları onların güçlü yönleri olarak görür ve çalısmalarında çok kültürlülüğe önem verir. İnsanların kökenlerine bakmadan, iş dünyasına ve toplumsal yaşama uyum süreçlerini desteklemeyi kendine vizyonu edinen ARDA’nın çalışmaları, bu anlamda Berlin’de yeni hayata geçirilen ’’Katılım ve Uyum Düzenlemesi Yasasıyla’’ yakından örtüşmektedir. Kurum olaraak dünya görüşü tarafsız olmakla birlikte, demokratik değerlere önem verir. Dini inancından ve kökeninden bağımsız insan onuru, Arda için her şeyden önce gelir.

 

...yabancı kökenli, Alman gençlerinin ve yetişkinlerin mesleki uyumlarını, mesleki ve uzmanlık eğitimi aracılığıyla teşvik etmektedir. Eğitsel ve sosyal açıdan; toplumsal ve sosyal sistem içerisinde mağdur bırakılan bireylerin, istikrarlı iş ve yaşam planlarının oluşumuna aralıksız katkı sağlamak, Arda’nın en önemli hedeflerinden birisidir.

 

...siyasi ve ekonomik iletişim ve bilgi ağının en önemli parçalarından biridir ve bu ağın geliştirilmesi için sistematik olarak çaba sarf etmektedir. ARDA, çalışma konseptlerini geliştirirken yaşam boyu öğrenme, öğrenmenin kalıcılığı ve günlük mesleki yaşamda uygulanmasını çok önemsemektedir.

 

...çalışan kadrosu, tecrübeli ve eğitimli uzmanlar olarak, her zaman yaptığı işin toplumsal ve vicdani sorumluluğunu taşıyan, görevlerini severek yerine getiren, hoşgörü ve büyük bir esneklikle çalışan elemanlardan oluşmaktadır. Bunun yansıması sürekli olarak geliştirdiğimiz ve ulaştığımız hedeflerimizde görülmektedir.

 

...için insanların kişisel ve kültürel çok yönlülüğü Almanya ve Avrupa açısından geliştirilmesi gereken çok önemli bir zenginliktir. Bu bağlamda kültürler arası iletişimin sağlanması, çok dillilik, bireysel varolma yeteneğinin güçlendirilmesi ARDA’nın konseptlerinin en önemli direklerinden birisidir. Bütün bunlar da başarılı bir kariyer ve iş yaşamının temel anahtarıdır.

 

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung