ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

Milli Egitim Bakanlığı (MEB) Projeleri

https://www.ar-da.de/türkçe-tr/2012-2014-projeleri/15-hbbe-projesi-kapanış-toplantısı/?logout=1

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen HAREKETLİLİĞİ PROJEsi (ka1) 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ARDA Beratung & Bildung kurumun ortaklaşa yürütmüş oldukları ´´HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)´´ Öğretmen Hareketliliği Projesi çerçevesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin , Öğretmen Levent Tolay , Eğitim Politikaları Daire Başkanlığından öğretmen Tuncay Yelboğa , Ulusal Ajanstan Uzmanlar Abdulnasır Bulak ve Özgür Nurdoğan ile Arda Beratung´dan Dr. Susam Dündar Işık Ataşeliğimizi ziyaret ettiler.


AVRUPA BİRLİĞİ´NİN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN HAREKETLİLİĞİ PROJE UYGULAMASI SONA ERİYOR
ARDA Beratung & Bildung kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü konsersiyumunda yürütülen ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlı´ğına bağlı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ´´HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)´´ Öğretmen Hareketliliği Projesi çerçevesinde Türkiye´nin 22 büyük ilinden 159 öğrtemen Berlin´de çeşitli dönemlerde 32 gün boyunca ARDA Beratung & Bildung kurumu tarafından 10 meslek eğitimi alanda eğitime tabi tutuldu.

 

AB´ nin en büyük hareketlilik projesi olarak adlandırılan ´´HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)´´ Projesi´ne ev sahipliği yapan ARDA Beratung & Bildung kurumu mesleki uygulamların yanında, Almanya Başbakanlığı, Berlin Eğitim Bakanlığı, Berlin Belediye Başkanları ve Berlin´de yer alan üniversiteler, İşveren Dernekleri, Meslek okulları ve Almanya Hükümet ortaklarınında içerisinde yer aldığı zengin bir çalışma programlarını Milli Eğitim Bakanlığı öğrtemenlerine sundu.


T. C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Dr. Gürsel Gür´e de bir ziyartette bulunan Milli Egitim Bakanligi ve Ulusal Ajans Delegasyonu Berlin Egitim, Bilim ve Genclik Bakanligi Meslek Egitimi Dairesi Baskani ile bir görüşme yaparak, uygulama esnasında öğretmenleri anaokullarında teşvik etmişler ve ARDA Beratung & Bildung´ un diğer Alman ortakları ile yanyana gelerek çalışmalar hakkında bilgiler almışlardır.

HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)

(Erasmus + Programı Öğretmen Hareketliliği)

 

Projenin Adı: Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE)

Projenin Süresi: 24 ay

Faydalanıcı: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Program Otoritesi: Ulusal Ajans

Proje Bütçesi: 754.835 Avro Yararlanıcı sayısı: 260 Meslek Dersi Öğretmeni

Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE) projesi meslek dersleri öğretmenlerinin beceri ve yeteneklerini artırarak, ilgili alanlarda mesleki eğitimi geliştirilmesine katkı sağlamak, AB ülkelerindeki uygulamaların incelenerek sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki derslere uygun yeterlilik ve becerilerin güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizdeki mesleki eğitimin güncellenmesi, bir başka deyiş ile yeni istihdam alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu proje teklif edilmiştir.

 

Proje Sahibi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüdür.

 

Ayrıca projeye 22 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

(Ankara, Aydın, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Manisa, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ,

Hatay)

 

ile bu kurumlarla protokol imzalayarak katılımcıların eğitimine destek verecek o ilin sanayi/meslek odaları yerel ortak olarak katılım sağlamaktadır.

 

Katılımcılar için yurt dışında kalış süresi 4 haftadır. Bu sürenin 1 haftası gidecekleri ülkedeki teorik eğitim ile geçecek, kalan 3 hafta; beceri eğitimine ayrılacaktır. Bir haftalık süre okul deneyimi ile 3 haftalık süre işletmede işbaşı deneyimi ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecektir. Söz konusu hareketlilik faaliyetine Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim okullarının belirlenen illerindeki;

 

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

2. Yiyecek İçecek Hizmetleri

3. Gazetecilik

4. Pazarlama ve perakende

5. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

6. Mobilya ve İç tasarım

7. Motorlu araçlar Teknolojisi

8. Güzellik ve saç bakım Hizmetleri

9. Radyo Televizyon

10. Grafik ve Fotoğrafçılık

11. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

12. Metal teknolojisi

 

alanlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin artırılması planlanmaktadır.

Meslek dersi öğretmenlerinin; eğitmenlik becerisine yönelik AB standartlarındaki uygulamaları görerek mesleki becerilerin öğrencilere nasıl aktarılacağının gözlemlemelerini sağlamak,

Okul deneyimi ile AB ülkelerindeki meslek okullarının idare, işleyiş, sektör işbirliği gibi konularda gözlem yapma imkânı sunmak,

Sektör deneyimi ile alanlarına yönelik gelişmeleri gözlemelerini sağlamak,

İş ortamında, sektörün içinde tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla bu proje teklif edilmiştir.

Meslek dersi öğretmenlerinin sektörün insan kaynakları bakımından taleplerini inceleyerek ilgili sektörlerde insan kaynakları yetiştirme açısından arz ve talebi arasındaki denge ve iletişimi incelemeleri proje ile sağlanacaktır. Mesleki eğitim uzmanı öğretmenlerin mesleki bilgi görgü ve yeterliliklerinin arttırılması mesleki eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm aktörlerin gelişimine katkı sağlaması demektir. Bu nedenle eğitimcilerin beceri eğitimi mesleki eğitimin kalite artışına, iş piyasası ile eğitim kurumlarının yaklaşmasına AB ile mesleki alanlarda entegrasyona iş piyasası arz talep dengesinin oluşmasına katlı sağlayarak katılımcıların bu önceliklere uygun yetkinlikler geliştirmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin bilgi, beceri, yeterlilik, tutum/davranışlarında yaşanan durağanlıktan çıkararak harekete geçirilmesine olanak sağlamak projede hedeflenmektedir. Mesleki eğitimde el becerisi ve sektörün özelliğine göre tutum davranış önemli bir unsurdur. Bu yeterliliklerin ise bire bir yaparak yaşayarak kazandırılması projemizin katılımcılar üzerindeki etkisidir.

 

Bilgiyi teorik olarak bilmek eğitim için yeterli olmamaktadır. Eğitimin katılımcılar için elzem unsuru bilgiyi nasıl aktaracağını bilmesi ve bilgiyi görerek uygulayarak içselleştirmesidir. Emek sarf edilmeden hiç bir bilgi kalıcı değildir. Bu nedenle proje ile yaparak uygulayarak bilginin içselleştirilerek eğitim alanlara aktarılmasına katkı sağlamak projede istenmektedir. Bu hedefimiz ülkemizin mesleki eğitimde AB ile bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra proje de katılımcıların kendi spesifik alanları yanı sıra yabancı bir kültür içerisinde yaşama yönelik bilgi, beceri ve tutum/davranış ile mesleki yabancı dil kazanmaları/geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Okulların eğitim öğretim zamanları dışında yoğunlaşılacak hareketlilik faaliyetinden önce pedagojik, kültürel, dilsel hazırlığın yanı sıra hareketlilik faaliyeti sonrası yaygınlaştırma çalışmalarında da tüm ortaklar ve katılımcılar yer alacaktır.

Avrupa Birliği'nin En Büyük Öğretmen Hareketliliği Projesı

 

Türkiye'nin 22 büyük ilinden 159 öğretmen Berlin'de çeşitli dönemlerde 32 gün boyunca ARDA Beratung & Bildung kurumu tarafından 12 meslek eğitimi alanda eğitime tabi tutuldu.

ARDA Beratung & Bildung kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü konsersiyumunda yürütülen ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlı'ğına bağlı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)'' Öğretmen Hareketliliği Projesi çerçevesinde Türkiye'nin 22 büyük ilinden 159 öğrtemen Berlin'de çeşitli dönemlerde 32 gün boyunca ARDA Beratung & Bildung kurumu tarafından 12 meslek eğitimi alanda eğitime tabi tutuldu.

Projenin kapanış raporu için denetlemelerde bulunan T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Teknik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin, Proje koordinatörü Levent Tolay, Mali işlerden Sorumlu koordinatörü Tuncay Yelboğa, ve T. C. Avrupa Bakanlığına Bağlı Türk Ulusal Ajansı proje sorumluları Abdulnasır Bulak ve Özgür Nurdoğan ARDA Beratung & Bildung kurumunun çalışmalarını yerinde denetlediler. ARDA Beratung & Bildung kurumunun proje uygulamalarının öğretmenlere ''Mesleki, kültürel ve AB değerleri ve vizyonu hakkında'' Türkiye için çok büyük getirisin olduğunu söyleyerek, çalışmalardan duymuş oldukları memnuniyete vurgu yaptılar.

AB' nin en büyük hareketlilik projesi olarak adlandırılan ''HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)'' Projesi'ne ev sahipliği yapan ARDA Beratung & Bildung kurumu mesleki uygulamların yanında, Almanya Başbakanlığı, Berlin Eğitim Bakanlığı, Berlin Belediye Başkanları ve Berlin'de yer alan üniversiteler, İşveren Dernekleri, Meslek okulları ve Almanya Hükümet ortaklarınında içerisinde yer aldığı zengin bir çalışma programlarını Milli Eğitim Bakanlığı öğrtemenlerine sundu.

T. C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Dr. Gürsel Gür, Berlin Milli Egitim Bakanligi ile temaslarda bulunan Milli Eğitim ve Avrupa Bakanlığı delegasyonu daha sonra öğrtemenlerin meslek içi eğitim uygulamlarını yerinde denetlemiştir. Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE) projesi çerçevesinde, meslek dersleri öğretmenlerinin beceri ve yeteneklerini artırmak, ilgili alanlarda mesleki eğitimi geliştirilmesine katkı sağlamak, AB ülkelerindeki uygulamaların incelenerek sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki derslere uygun yeterlilik ve becerilerin güçlendirmek hedeflenmiş veTürkiye'de mesleki eğitimin güncellenmesi, bir başka deyiş ile yeni istihdam alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlanmasının hedeflenmiş olduğunu belirten T. C. Milli Eğitim Bakanlıgı Mesleki Eğitim ve Teknik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin amaşlanmış olduğunu belirterek, ama tam olarak ulaşılmış olduğunu belirtmiştir. Proje Sahibi kurumun Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Şennur Çetin, Projenin direk uygulama partnerinin Berlin'de bulunan ARDA Beratung & Bildung kurumu olduğunu söyleyerek bu proje ile 22 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarda yer almıştır dedi. Şalışılan illerin arasında; Ankara, Aydın, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya,Kocaeli, Manisa, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Hatay olduğunu belirten Daire Başkanı Şennur Çetin, ARDA Beratung & Bildung kurumu tarafnından ''Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gazetecilik, Radyo Televizyon, Grafik ve Fotoğrafçılık, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Mobilya ve İç tasarım, Motorlu araçlar Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Güzellik ve saç bakım Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Pazarlama ve perakende, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri'' alanında 32 günlük meslek içi eğitimin teorik ve uygulamalı olarak çok başarılı geçmiş olduğunu belirtmiştir.

Bahsi geçen alanlarda görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin artırılması, planlanmasınının hedeflendirildiğini belirten ARDA Baeratung & Bıldung kurumu müdürü Dr. Susam Dündar Işık Meslek dersi öğretmenlerinin bu proje ile ''Eğitmenlik becerisine yönelik AB standartlarındaki uygulamaları görerek mesleki becerilerin öğrencilere nasıl aktarılacağının gözlemlenmesi, okul deneyimi ile AB ülkelerindeki meslek okullarının idare, işleyiş, sektör işbirliğigibi konularda gözlem yapılması, sektör deneyimi ile alanlarına yönelik gelişmeleri gözlemesi, iş ortamında, sektörün içinde tecrübe edinmelerini sağlanması'' başarı ile yerine getirilmiştir dedi.
 

 

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung