ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
ORGANISATION ID: E10155895  / PIC: 934226983
 

MEB Hasta ve Yasli Bakimi (Eylül 2015)

BASINDA ÇIKANLAR

 

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÖPRÜ

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ARDA Beratung & Bildung kurumlarının ortaklaşa yürütmüş oldukları ''HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)'' Hareketliliği Projesi çerçevesinde Berlin'de bulunan ''Motorlu araçlar teknolojisi ile hasta ve yaşlı bakımı'' alanından 31 öğretmen Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasını (TD-IHK) ziyaret etti.

 

ARDA Beratung & Bildung kurum müdürü Dr. Susam Dündar Işık tarafından yapılan açıklamada toplantının amacının, Almanya ve Türkiye perspektivinden ülkeler arası ticari, sosyal ve politik ilişkilerin yanında Alman meslek eğitim sisteminde büyük şirketlerin görev ve sorumluluklar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesinin olduğu söylendi.

Türkiye Almanya İlişkileri

 

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Suat Bakır'ın Almanya'nın sosyo ekonomik yapısına ilişkin bir sunum yaparak, Türk İş adamlarının Almanya'daki yükselişleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İki ülke yararına hükümet temsilcileri ile yapılan faaliyet ve görüşmelere de değinen Bakır, İş dünyasında başarının farklı kültürleri tanımaktan geçtiğine vurgu yaparak, sermayenin anavatanının olmadığını belirtti. Almanya'da Türklerin çocuklarının eğitimine önem verdiklerini fakat daha fazla bilgi ile biraz daha fazla ilgi hem çocuklara, hem Türk toplumuna, tüm Almanya’ya ve başarılı eğitimden sonra Türkiye’ye de daha da faydalı olacağını belirten Suat Bakır, amaçlarından birisinin de Türk gençlerin önleri açılması için ülkede fırsat eşitliğini yaratmaya destek vermek olduğunu belirtti.

 

Proje Katilimcisi Ögrtemenler:

Hasta ve Yaşlı Bakımı; Gülşah Bıyyık, Meryem Onal, Abdülkadir Yılmaz, Fidan Kara, Nurcan Gönül, AynurTürkben, Türkan Özcan Soysal, Kübra Çiçek

Motorlu Araçlar Teknolojisi; .Ömer Ünsal, Ferhat Polat, Hayati Öztürk, Atilla Çakıcı,

Sezai Serpek, Mehmet Oslu, BayramYılmaz, Mehmet Sabri Zereyli, Orhan Karataş, Ziya Bekmezci, Güven Durmuş, Mehmet Ali Topalbekiroglu, Kemal Atilgan, Süleyman Samikıran, Muhammet Altınışık, SelcukTuncel, Hikmet Körükcü, Tanju Ekmen, Şenol Sert,

Hakan Yilmaz Güney, Nurullah Atıcı, Yakup Ağış, Ilyas Gündüz

 

 

REİNHARD NAUMANN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN ÖĞRETMENLERİYLE

''HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ (HBBE)'' Öğretmen Hareketliliği Projesi

çerçevesinde, ARDA Beratung & Bildung kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün motor teknolojisi, hasta ve yaşlı bakımı alanından 31öğretmen Berlin'de Charlotenburg – Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Naumann tarafından kabul edildi.

 

ARDA Beratung & Bildung kurum müdürü Dr. susam Dündar Işık tarafından yapılan açıklamada ''Belediye başkanı Reinhard NAUMANN, belediyenin eğitim, sosyal ve kültürel alanında yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdiği'' belirtildi. Bunun yanında ilçede meslek eğitimi teşvik programları, sağlık hizmetleri, gençlerle ve ailelerle yapılan sosyal çalışmalar, aile içi şiddet ve gençlerde uyuşturucuya karşı mücadeleninde önemle üzerinde durulmuş olduğu belirtildi.

Naumann ''Özellikle Almanya’ya göç yoluyla gelen vatandaşların ülkeye daha iyi entegre olmaları ve daha iyi şartlarda yaşayabilmelerinin en önemli koşulunun iyi bir dil ve meslek eğitimi almalarından geçtiğini'' belirterek ''Gençlerin özellikle meslek eğitimi eylem planımızda ilk sırada yer almaktadır'' dedi.

Charlotenburg – Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Naumann ''Sanatevi okullarının aracılığıyla, gençlerin şiddetten uzak durmaları için fotoğrafçılık ve sanat alanlarında eğitimler verildiğini, giderlerin belediye ve Berlin Bakanlığı ile ortaklaşa karşılandığının, belediyenin ana gelir kaynağının ise vergiler yoluyla maliyeden geldiğini'' belirten Reinhard '' Beş partinin temsilcisi 55 Belediye Meclis üyesi ile birlikte ortak amacımız insanların kökenlerine bakmaksızın hepsine eşit hizmek vermektir'' diyerek Belediye Başkanlığını yapmış olduğu bölgenin Türk, Arap, Doğu Avrupa ve Rus kökenli Göçmen vatandaşlarının çok kültür ve çok milletli bir belediye yarattıklarını'' dile getirdi.

 

Proje Katilimcisi Ögrtemenler:

Hasta ve Yaşlı Bakımı; Gülşah Bıyyık, Meryem Onal, Abdülkadir Yılmaz, Fidan Kara, Nurcan Gönül, AynurTürkben, Türkan Özcan Soysal, Kübra Çiçek

Motorlu Araçlar Teknolojisi; .Ömer Ünsal, Ferhat Polat, Hayati Öztürk, Atilla Çakıcı,

Sezai Serpek, Mehmet Oslu, BayramYılmaz, Mehmet Sabri Zereyli, Orhan Karataş, Ziya Bekmezci, Güven Durmuş, Mehmet Ali Topalbekiroglu, Kemal Atilgan, Süleyman Samikıran, Muhammet Altınışık, SelcukTuncel, Hikmet Körükcü, Tanju Ekmen, Şenol Sert,

Hakan Yilmaz Güney, Nurullah Atıcı, Yakup Ağış, Ilyas Gündüz

 

 

PROGRAM HALİNDE DİĞER ÇALIŞMALAR

DRK: Mobilität durch Unterstützung

DRK, Mobilität durch Unterstützung kurulusuna gidilerek yetkilileri ile görüşüldü.

Bu kuruluş 65 yas ve üzeri yürümekte zorlanan kişilere dışarıdaki islerinde yardımcı olmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için hizmet veriyor. Bu hizmet sadece Berlin bölgesinde veriliyor. büroda 4 sahada ise 30-40 kişi çalışıyor. Büroda çalışanlar sahadaki organizasyonu koordine ediyor. Bakim derecesine bakılmadan haftada 1.5 saat hizmet sunuluyor.

OSZ Gesundheit - OSZ Sağlık

Yaşlı bakimi, hasta bakimi, diş teknisyenliği gibi sağlık alanlarında eğitim veren Berlin'deki 2 devlet okulundan biri olan bu okulun idarecileri ile görüşüldü. Okulda ön hazırlık, mesleki hazırlık ve mesleğe geçiş seklinde eğitim verilmekte.

Sosyal alanlara giren mesleklerin yasaları eyalet tarafından belirlenirken, sağlık alanına giren mesleklerin yasaları federal düzeyde yapılmaktadır. 2002 den bu yana yaşlı bakim yasası da federal düzeyde yapılmaktadır.

Okula gelmenin şartı en az 10 yıl bir okula gitme veya 8.-9. sınıfta okulu bırakmışsa 1 yıl meslek eğitimi almış olmaktır. Yalnız yaşlı bakim asistanlığı için böyle bir şart bulunmamaktadır. Yaşlı bakim asistanlığı için 18 ay eğitim alınmaktadır. Diğer bölümler 3 yıl eğitim vermektedir. Yaşlı bakimi bölümü okuyanlar 3 gün kurumda, 2 günde ise okulda eğitim görüyorlar. Bu okula başlayan öğrenci başlamadan önce uygulamaya gideceği kurum ile anlaşma imzalamak zorunda.

Yaşlı bakicisi karar veren yaşlı bakicisi asistanlığı uygulayan konumundadır. Örnek vakalar belirlenerek, bu vakanın hukuk, etik , anatomik, psikolojik, tıbbi terim, bakim boyutu birlikte alınarak modüler sistem uygulanıyor.

 

Emine Pflege & Betreung

Emine Pflege und Betreung'den Emine Halimesoğlu ile görüşüldü. Kendisi Türkiye'de hemşire olarak çalışmış ve Almanya'ya geldikten sonra çeşitli islerde çalıştıktan sonra bu kurumu kurmuş.

Kurum evde bakim hizmeti veren bir kuruluş. Bakıma ihtiyaç duyan kişilere evde bakim hizmeti veriliyor. Bakim derecelerine göre tespit edilen sürede personel gönderilerek evde bakim hizmeti sağlanıyor. 1, derecede haftada 3 gün, 2. derecede her gün, 3. derecede 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. Bakim veren personelin tıbbi işlemler gerçekleştirme yetkisi yok. kişisel bakim ve ev temizliği gibi işlemleri yapmaktan sorumlular. Evde bakim hizmeti ücretini bakim kasası, kişi ya da imkanı yoksa belediye karşılıyor. Kişi başvurduktan sonra görüşme yapılarak bakim derecesine göre bir bakim planı oluşturuluyor. Bu bakim planına göre hizmet veriliyor.

Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen

OSZ Sozialwesen okulunun idarecileri ile görüşüldü. Bir devlet okulu olan bu okulda sosyal asistanlık eğitimi veriliyor. Burayı okurken amaç hem kalifiye eleman olmak. Yani hem MSA sınavına hazırlanıp ortaokul diplomasini almak hem de sosyal asistanlık belgesini almak. Sosyal asistanlığı bitirdikten sonra anaokulu öğretmeliği, yaşlı bakıcılığı ya da hasta bakıcılığına geçiş yapılabilmektedir.

Buradaki eğitimde müfredat 5 evreden oluşmaktadır.

1. evre pedagoji sosyoloji, her durumda iletişimi kapsıyor.

2. evre her durumda bakimi kapsıyor.

3. evre evde bakim ve bakim kurallarını kapsıyor.

4. evre aktiviteleri kapsıyor.

5. evre çalışanlara yasal hakları öğretiliyor.

Hasta bakıcılığını okumak için MSA sınavında basarili olmak ve meslek yapmak gerekiyor. Yaşlı bakıcılığında ise 9. sınıfı bitirmek yeterli. Bitirme sınavları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak 2 haftada yapılıyor. Devamsızlık hakki %30.

OSZ Körperpflege

OSZ Köprepflege okulu idaresi ile görüşüldü. Meslek eğitimi, aşamaları, kabul şartları hakkında bilgi alindi. Derslere girildi, atölyeler gezilerek incelendi. Grup çalışmalarının nasıl yapıldığı gözlendi.

öğrenciler çeşitli yollarla buraya eğitim almaya gelebilmekteler. Okulun eğitim süresi 3 yıldır. Bu okulda kuaförlük, kozmetik, plastik makyaj, diş teknisyenliği, havuz operatörlüğü bölümleri bulunmakta. Ortaokulu bitirmeden gelen öğrencilere tamamlama dersleri verilerek MSA sınavına girip yükselmeleri sağlanıyor. MSA sınavının soruları merkezi birimlerde hazırlanıp okullara gönderiliyor.

 

DRK Berlin Südwest gGmbH Elisabeth Weiske Zihinsel Engelliler okulu

DRK Berlin Südwest gGmbH Elisabeth Weiske Zihinsel Engelliler okulundan Kristina Gajevski ile görüşüldü.

 

70'li yıllardan önce zihinsel engelli kişiler toplumda dışlanıyordu. 1973 yılında bu kişilerin topluma kazandırılması konusunda bu okul açılmış. Burada çeşitli düzeyde engele sahip 4-21 yaşları arasında 38 kişi bulunmakta. Bu 38 kişiye 55 personel hizmet vermektedir. Okul daireler seklinde inşaa edilmiş olup, her daire zemini farklı renklere boyanarak farklı yasam alanları oluşturulmuştur. Böylece kişiler daha kolay yerlerini bulabilmektedir. İletişim olarak beden ve işaret dili kullanılıyor. Burada kalanlara kendilerine yetebilmeleri için kendi islerini kendilerinin yapmaları sağlanıyor. Aileler çocuklarına kural koymakta basarili olamadıkları için gelişme sağlayamıyorlar. Kurum kural bilincinin geliştirilmesini sağlıyor. Kurumda kalan çocuklar 21 yaşından itibaren engel düzeyine göre ya başka bir kuruma ya da kendileri gibi olan bireylerle birlikte yaşayacakları evlere yerleştiriliyorlar. Ücreti Berlin Belediyesi sağlık kasası karşılıyor. Durumu iyi olan aileler destek hizmeti sunabiliyorlar.

 

Gesellschaft für Pflege- und Sozialberufe gGmbH

Yaşlı Bakıcısı, Hasta Bakıcısı, Çocuk hemşireliği, sosyal asistanlık, tamamlayıcı tıp, ve anaokulu öğretmenliği bölümü örgencileri yetiştirilen bir okul olan Geselttschaft für Plege ziyaret edildi.

 

Yaşlı bakimi 3-4 yıl olarak iki şekilde eğitim veriliyor. 4 yıl okuyanlar hem çalışıp hem okuyorlar. Okul ücretini işveren karşılıyor. Okulda 2100 saat teorik, 2500 saat uygulama eğitimi alınıyor. Uygulamanın 1700 saatini anlaştığı kurumda, 300 saatini yaşlının evinde, 300 saatini demans vb hastalığı olan kişilerle, 200 saatini ise tüm bu alanların herhangi birinde kendi secimi olarak yapmaktadır. Müfredatlarında 2100 saatte kendi hayatini nasıl yönlendireceği, hukuksal hakları, meslek etiğini, yaşlı hasta ihtiyacını, kendi sağlığını nasıl koruyacağını, meslek tarihçesini ve sendika islerini öğrenir. Öğrencilerin çalıştıkları isletme yetkilileri ve okul yönetimi yılda bir defa bir araya gelerek öğrenci hakkında bilgi alışverişinde bulunurlar. Okulu bitirmeleri için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulurlar. Basarili öğrenciler belgelerini alırlar.

Barmer GEK - Sigorta Sistemi

Barmer GEK ziyaret edildi. Alman sigorta sistemi hakkında buranın yöneticisi olan Mr. Pollakat ile görüşüldü. Çalışanların maaşlarından 4 farklı kesinti yapıldığını, bu kesintilerin yarsini işveren yarısının çalışanın ödediği belirtildi. Bunlar;

Hastalık sigortası %14.9

Bakim sigortası % 2.35

Emeklilik sigortası %18.9

İşsizlik sigortası %3.25 olarak maaştan kesinti yapılıyor.

       AdresSE

ARDA Beratung & Bildung
Taylorstrasse 8A

14195 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon: +49 030 25580178

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung