Malatya

Projenin Adı: Geleceğin Umudu Meslek Liseleri (GUMEL)

 

Okulun Adı: HASAN AKBUDAK IMKB TEKNIK VE ENDUSTRI MESLEK LISESI, Malatya

 

Proje Sorumlusu: Sevim Bubek

 

Proje Numarası: 2014-1-TR01-KA102-001890

 

AB ülkelerinde nüfus belirli bir ivme ile yaşlanmaktadır. Bir çok AB ülkesinin geleceğini planlamada, genç nüfustaki ölçülebilir azalma olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Yakın gelecekte serbest dolaşım hakkı AB ülkeleri için daha fazla hayati önem taşıyacaktır. Bu nedenle öğrenicilerimizin geleceğini planlamada ufuklarının çok daha öteleri görebilmesi amacı ile bu proje yürütülmek istenmektedir. Böylece meslek liselerinden mezun olan öğrenicilerin eğitim gördükleri alanda istihdam edilmelerinin artması beklenmektedir. Ayrıca meslek liselerinde okuyan öğrenicilere eğitim gördüğü kurum aracılığı ile bir AB ülkesine gitme fırsatının verilmesi bu öğrenicilerin eğitim öğretime daha büyük bir kuvvetle sarılmalarını sağlayacaktır. Böylece öğrenicilerin çeşitli sebeplerle okulu terk etmelerinde azalma görülmesi beklenmektedir. Yurt dışı eğitim ve staj tecrübesi yaşayan öğrenicilerin meslekleri ile ilgili üretkenliklerinin artması beklenmektedir.

Projenin Amaçları:

1.AB vatandaşlığı kavramının yaygınlaşmasını sağlamak, öğrenicilere AB ülkelerinde staj imkanı sağlayarak AB ülkelerindeki bireylerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak, İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını yaygınlaştırmak, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

Öğrenicilerimize AB ülkelerinde iş olanaklarını ve çalışma koşullarını yerinde görmelerini sağlamak, ulus ötesi öğrenici hareketliliği ile okulun ve mesleki eğitimin cazibesini artırmak, öğrenicilerin beceri kazanmalarına ve istihdam edilebilmelerine katkıda bulunmak.

Ele alınan konular ve ihtiyaçlar:

1.Bir AB ülkesindeki Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Bayern gibi büyük fabrikalarda Kimya Teknolojisi eğitimi ortamlarının, laboratuvarlarının görülmesi ve incelenmesi, buralarda mesleki eğitim ve işletmelerde iş güvenliği ve sağlığı konusunda incelemeler, AB ülkelerinde Mesleki Eğitimin teşvik edilmesi ile ilgili iyi uygulamaların gözlenmesi, Öğrenicilere özellikle gıda analizi ve tekstil boyama laboratuvarları ile inşaat boyası imalatı ve temizlik maddeleri (deterjan, sıvı ve katı sabun ..gibi) üreten işletmelerde iş başında eğitim yaptırılarak uluslar arası bilgi ve görgülerinin artırılması, AB ülkelerinde sosyal yaşam,gençlik aktiviteleri, kültürel miras,doğal ve coğrafi güzelliklerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Malatyali Ögrenciler: Pratik Egitim

GUMEL Projesi Facebook'ta!

Adresse

ARDA Beratung & Bildung
Lenaustraße 1

12047 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

Telefon:

 

+49 030 25580178

 

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung