35- A Healthy Breath

Proje Sahibi: Şanlıurfa Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Proje No.: 2017- 1- TR01 – KA102-040150

 

Katılımcı Sayısı: 12

 

 

Şanlıurfa Ceylanpınarı’ndan öğrenciler Hasta ve Yaşlı Bakımı Alanında Avrupa’nın En iyi Ülkesi olan Almanya’nın Başkenti Berlin’de 2 hafta staj yaptı

 

 

 

Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında kurum bakımının yetersiz kaldığı, bu kapsamda yeni bakım merkezlerine, kalifiyeli ve donanımlı bakım elemanlarına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Proje ile  Hasta ve Yaşlı bakımı alanında verilen hizmetlerin iyileştirilmesine, yeni bakım modellerinin geliştirilmesine ve kaliteli bir bakım hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Türkiye‘de Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında yapılan bakım tekniklerinin AB standartlarına yükseltilerek kalite standartlarımızın iyileşmesine katkıda bulunmak,  Hasta bakımı mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmekve  öğrencilerin kendilerine olan öz güven ve öz yeterliliklerinin artırmak, özellikle kız öğrencilerimizin meslek yaşamına dahil edilmesini sağlamak ve bunun  yanı sıra gidilecek ülkenin kültürünü, sosyo-ekonomik yapısını ve yaşam tarzını yakından tanıyabilmek için kültürel içerikli müze ziyaretleri ve Federal Almanya Parlamentosu‘nda ve Almanya Hükümet ortağının evininde AB ve Almanya‘da Hasta Yaşlı Bakım ve  Meslek Eğitim Politikaları hakkında bilgiler alındı.

Proje ile katılımcılar alanlarında Avrupai bir bakış açısı kazanıyor

Berlin‘de PROJE Uygulayıcısı kurum olan ARDA Beratung & Bildung çalışmaların Dutesches Rotes Kruz ve Campus gibi büyük kuruluşlarla uygulandığına dikkat çekerek projenin ‚Uluslararasılaşma; kültürler arası diyaloglar sağlanarak öğrencilerin sosyalleşmelerinin sağlanması, Avrupa'daki sosyo-kültürel yapıyı tanıyarak kültürlenme faaliyetinin gerçekleştirilmesine, öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda sempati kazanmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Ayrıca Öğretme ve öğrenmenin organizasyonu; Projeye katılan öğrencilerimizi vizyon ve misyonlarını geliştirerek alanlarında uzmanlaşmalarının sağlanması ve bu alana nitelikli elemanlar kazandırmayı hedefliyoruz‘ denildi.

 

 

 

 

 

Ayrıca proje süresince katılımcılarımız farklı bir ülkede yaşama tecrübesi elde edecekler, bu sayede katılımcılarımız yabancı dil öğrenme konusunda sempati kazanacaklarıdır. Buna ek olarak katılımcılarımızın yabancı dil bilme oranları göz önünde bulundurulacak olursa anadilde eğitimin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaklardır.

 

Katılımcılarımız yurt dışı ziyaretleri süresince alacakları staj eğitimi sırasında hastalar için yeni bakım teknikleri öğrenecekler, teknolojinin hangi alanlarda nasıl kullanıldığını gözlemleyebileceklerdir. Bu sayede dijital öğrenmemin meslek hayatında nasıl kullanıldığını ve bunun ne kadar önemli olduğunu kavrayacaklardır.

 

Kurumumuz yapılan bu Hasta ve Yaşlı Bakımı projesi süresince verilen görev ve sorumluluklarla tüm personelimizin yetkinliğini arttırmayı hedeflemektedir.

 

 

-Proje yürütme yeteneği ve yurt dışı deneyimi kazanacaklardır.

-AB standartlarında Hasta ve Yaşlı bakımı yöntem ve teknikleri öğreneceklerdir.

-Farklı kültürlerle bir arada vakit geçirerek sosyo- kültürel alışveriş yapacaklardır.

-Yabancı dillere karşı sempati geliştireceklerdir.

-Mesleki alt yapı ve bilgi eksikliğini tamamlama konusunda destek alacaklardır.

-Dijital öğrenmenin önemini kavrayacaklar.

-Çağdaş eğitim anlayışı desteklenerek aktif öğrenme gerçekleşecektir.

 

Katılımcılarımızın projede elde ettikleri deneyim ve kazanımlar ile kişisel gelişimlerine istihdam edilebilme oranlarına ve Avrupa’da iş gücü piyasasına katılımı kolaylaştırma konusunda olumlu katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde öğrencilerimizin eğitim görmekte oldukları Hasta Yaşlı Hizmetleri alanıyla ilgili aidiyet duygusunun gelişimi, okulla kurdukları bağlarının güçlenmesi ve üniversiteleşme konusunda daha istekli ve kararlı olmaları sağlanacaktır.

 

 

 

 

Adresse

ARDA Beratung & Bildung
Lenaustraße 1

12047 Berlin

E- Mail Adresse:

susam.dundar-isik@hotmail.de

info@ar-da.de

 

www.susam-dundar-isik.com

 

https://www.youtube.com/results?search_query=arda+beratung+bildung

Telefon:

 

+49 030 25580178

 

oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© ARDA Beratung & Bildung